• 3d image of arrows and financial chart

  Polska Komisja Akredytacyjna

  Polska Komisja Akredytacyjna jest jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się oceną jakości kształcenia.

  Dowiedz się więcej. 
 • ??????????????????????d

  Propozycja nowego Statutu i kryteriów.

  PKA zaprasza do dyskusji nad nowym Statutem i kryteriami dokonywania ocen.

  Weź udział w dyskusji! 
 • sip_nowe

  Konferencja „Staże i praktyki…

  jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych"

  Informacje o konferencji. 

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością

Panel informacyjny
Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej