-->

Uchwała PKA w sprawie Statutu Komisji.

4 Styczeń 2017
4 stycznia 2017, Komentarze 0

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18 (kopia)Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 3/2016 przyjęła – na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – statut określający organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów.

Kryteria dokonywania ocen programowych na profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu PKA, natomiast warunki przyznawania ocen ujęte są w załączniku nr 3:

  • ocenę wyróżniającą PKA przyznaje, jeżeli ponad 50% kryteriów będzie spełnionych w stopniu wyróżniającym, w tym kryteria 1, 2, 4 i 7 a pozostałe w pełni;
  • ocenę pozytywną – jeżeli ponad 50% kryteriów będzie spełnionych co najmniej w stopniu w pełni, w tym kryteria 1, 2, 4 i 7 a pozostałe w stopniu zadowalającym;
  • ocenę warunkową – jeżeli ponad 50% kryteriów będzie spełnionych co najmniej w stopniu zadowalającym, w tym kryteria 1, 2, 4 i 7 a pozostałe częściowo;
  • ocenę negatywną – jeżeli kryteria przyznania oceny warunkowej nie zostały spełnione.

Równocześnie moc utracił Statut PKA przyjęty na podstawie uchwały PKA nr 1/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., przy czym do spraw wszczętych w okresie obowiązywania Statutu z 2015 r. stosuje się jego przepisy.