-->

Wizytacje PKA między 11 a 15 stycznia 2017 r. (aktualizacja).

5 Styczeń 2017
5 stycznia 2017, Komentarze 0

Pierwszą połowę stycznia  2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zamknie następującymi ocenami (wizytacjami):

 • 11 – 12 stycznia:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
 • 12 – 13 stycznia:
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • na kierunku „inżynieria obliczeniowa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • 13 – 14 stycznia:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego;
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej;
 • 14 – 15 stycznia:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.