-->

„Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”.

20 Styczeń 2017
20 stycznia 2017, Komentarze 0

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej weźmie udział w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Śląskim (26 – 27.01.2017 r.).

Głównym zagadnieniem czwartej z cyklu dziewięciu konferencji będzie – jak już wspomniałem – rozwój kadry akademickiej. Szczególne miejsce chcemy w naszych rozważaniach poświęcić młodym naukowcom. Ich kształcenie, a mam tu na myśli zarówno studia doktoranckie, jak i staże podoktorskie, odgrywa kluczową rolę w budowaniu ogólnej jakości naukowej i dydaktycznej kadry akademickiej. To od pracowników naukowo-dydaktycznych zależy bowiem przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a w konsekwencji także życie społeczno-gospodarcze, na które ma wpływ kształcenie na poziomie uniwersyteckim. 

dr Jarosław Gowin

W programie konferencji przewidziano m. in. wystąpienia przedstawicieli zespołów przygotowujących założenia tzw. Ustawy 2.0, a także panele tematyczne dotyczące m. in. studiów doktoranckich, bezpieczeństwa socjalnego, mentoringu, statusu habilitacji oraz stanu spoczynku jako modelu zakończenia kariery akademickiej.