-->

Konferencja NKN, seminarium EIQAS oraz spotkanie w FRP.

1 Luty 2017
1 lutego 2017, Komentarze 0

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, w ostatnich dniach stycznia wziął udział w dwóch wydarzeniach: Narodowym Kongresie Nauki w Katowicach (26 – 27 stycznia br.) oraz seminarium dotyczącym projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” (31 stycznia br.).

Pierwsze z wymienionych powyżej wydarzeń poświęcone było ścieżkom kariery naukowej i akademickiej, a na stronie NKN udostępniono filmowy zapis spotkania.

Dzień 1:

Dzień 2:

Spotkanie w Fundacji Rektorów Polskich było natomiast poświęcone drugiemu etapowi projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich oraz PCG Academia. Projekt ten ma na celu testowanie i budowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu zbadano losy 144 000 studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie w latach 2007-2012 na 10 uczelniach w Polsce (ok. 10% populacji studentów). Jedną z najważniejszych obserwacji z pierwszego etapu badania była silna koncentracja naboru na studia w niewielkiej liczbie szkół średnich oraz fakt, że informacja o ukończonej szkole średniej stanowi lepszy prognostyk sukcesu studenta niż wynik egzaminu maturalnego.

FRP,

Ponadto 9 lutego br. prof. Sułkowski weźmie udział w seminarium EIQAS w Warszawie.