-->

Konferencja INQAAHE w Królestwie Bahrajnu.

21 Luty 2017
21 lutego 2017, Komentarze 0

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, będzie reprezentował PKA w czasie tegorocznej konferencji INQAAHE „Between Collaboration & Competition: The Promises & Challenges for Quality Assurance in Higher Education”.

Konferencja INQAAHE umożliwi wymianę wiedzy na temat szkolnictwa wyższego w skali regionalnej i globalnej i wzajemną wymianę doświadczeń, a także umożliwi wzmacnianie współpracy pomiędzy agencjami akredytacyjnymi, uczelniami oraz pracodawcami.
Wśród zagadnień poruszanych w trakcie konferencji znajdą się między innymi te dotyczące sposobów, w jakie agencje akredytacyjne mogą wpływać na umiędzynarodowienie edukacji oraz wspierać studentów i uczelnie. Poruszone zostaną także kwestie związane z globalizacją zapewniania jakości oraz formalnych uregulowań związanych z zapewnianiem jakości.

INQAAHE, Conference Message


Szczegółowy program konferencji zaplanowanej na 27 lutego – 2 marca 2017 r. dostępny jest tutaj.