-->

Prof. Łukasz Sułkowski weźmie udział w konferencji NKN w Gdańsku.

23 Kwiecień 2017
23 kwietnia 2017, Komentarze 0

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, weźmie udział w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” (Gdańsk, 26 – 27 kwietnia 2017 r.).


Podczas konferencji w Gdańsku prowadzona będzie dyskusja nad systemem uczelni w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni. Poruszona będzie istotna kwestia, jaką jest zdefiniowanie misji uniwersytetów badawczych, badawczo-dydaktycznych i uczelni dydaktycznych. Równolegle będzie prowadzona debata na temat roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, jak również  kierunku rozwoju i mechanizmów finansowania wyższych uczelni zawodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

, Źródło: MNiSW


Program konferencji dostępny jest tutaj.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej regularnie uczestniczą w konferencjach Narodowego Kongresu Nauki. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski uczestniczył w spotkaniach w Lublinie (marzec 2017 r.), Katowicach (styczeń 2017 r.), oraz – wspólnie z dr hab. Marią Próchnicką – w Poznaniu (luty 2017 r.).