-->

Prof. Łukasz Sułkowski wziął udział w spotkaniu z panelem eksperckim Policy Support Facility.

8 Czerwiec 2017
8 czerwca 2017, Komentarze 0

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej i członek Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych PKA, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wziął udział w zorganizowanym 7 czerwca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkaniu z panelem eksperckim Policy Support Facility. Spotkanie było poświęcone dyskusji na temat wstępnych obserwacji poczynionych podczas poprzedniej wizyty ekspertów w Polsce.

W czasie spotkania zorganizowanego 9 marca br. dyskutowano m.. in. na temat zmian strukturalnych w obszarze szkolnictwa wyższego, umiędzynarodowienia tego sektora, modeli ewaluacji efektów funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, konsolidacji oraz likwidacji uczelni wyższych, kierunków ewolucji ścieżek zawodowych pracowników sektora, komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.


Policy Support Facility jest instrumentem służącym wspieraniu krajów europejskich w dziele projektowania i wdrażania reform mających na celu poprawę funkcjonowania systemu badań naukowych i innowacji, a także reform z obszaru szkolnictwa wyższego. Policy Support Facility zapewnia usługi doradcze ze strony ekspertów mających międzynarodowe doświadczenie. Jedną z form takich usług są wzajemne oceny krajowych systemów badań i innowacji (peer reviews).