-->

Raport Eurydice nt. modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie.

3 Październik 2017
3 października 2017, Komentarze 0

Sieć Informacji o Edukacji w Europie Eurydice przedstawiła raport zatytułowany „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: nauczyciele akademiccy” poświęcony współczesnemu usytuowaniu kadry akademickiej, w tym m. in. wymaganiom dotyczących kwalifikacji kadry, obowiązującym procedurom rekrutacyjnym, warunkom zatrudnienia, a także mechanizmom zapewniania jakości wpływającym na sytuacje zawodową nauczycieli.

W raporcie można ponadto znaleźć informacje o krajowych strategiach dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (dane przedstawione w raporcie sieci Eurydice uwzględniają 35 systemów szkolnictwa wyższego) i ich związkach z mobilnością nauczycieli akademickich. W opracowaniu czytelnik znajdzie również grafikę ilustrującą zasięg zewnętrznych procedur zapewniania jakości odnoszących się do nauczycieli akademickich z podziałem na poszczególne kraje:

Źródło: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff 2017, str. 89.