-->

Wizytacje PKA: 16 - 22 października 2017 r.

7 Październik 2017
7 października 2017, Komentarze 0

Członkowie i eksperci PKA przeprowadzą następujące oceny programowe w dniach 16 – 22 października br.:

 • 16 – 17.10.2017 r.:
  • na kierunku „ochrona roślin i kontrola fitosanitarna” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • 17 – 18.10.2017 r.:
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
 • 18 – 19.10.2017 r.:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 • 19 – 20.10.2017 r.:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • 20 – 21.10.2017 r.:
  • na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie;
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • 21 – 22.10.2017 r.:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu;
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu;