-->

Przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych PKA członkiem Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK.

19 Październik 2017
19 października 2017, Komentarze 0

Przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński weźmie 27 października br. udział w obradach Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK.

 

Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

 

W tym roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów zorganizuje konkurs PRODOK po raz 10. Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyli w obradach Kapituły również w 2016 r. (prof. Łukasz Sułkowski) oraz 2015 r. (prof. Marek Rocki).