-->

Wizytacje PKA: 6 - 12 listopada 2017 r.

27 Październik 2017
27 października 2017, Komentarze 0

Między 6 a 12 listopada br. zaplanowane zostały następujące oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • 6 – 7 listopada:
    • na kierunku „architektura wnętrz” prowadzonym na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie;
    • na kierunku „filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
  • 8 – 9 listopada:
    • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Zastosowań Matematyki i Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
    • na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej;
  • 9 – 10 listopada:
    • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej.