-->

Badanie „Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA)”.

13 Luty 2018
13 lutego 2018, Komentarze 0

Szanowni Państwo,

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje projekt pn. „Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA)”, finansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest wsparcie narodowych agencji akredytacyjnych we wdrażaniu tzw. europejskiego podejścia do oceny jakości studiów wspólnych.

European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes zostało przyjęte w ramach tzw. Komunikatu Erywańskiego Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W pierwszej kolejności, ma zapewniać zharmonizowaną metodologię, procedurę i kryteria akredytacji studiów wspólnych w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu m.in. obciążenia biurokratyczne uczelni prowadzących takie studia, mają być w znaczącym stopniu zredukowane.

Mając na uwadze ten ważny cel, Polska Komisja Akredytacyjna wraz z konsorcjum projektowym w skład którego wchodzą agencje akredytacyjne oraz uczelnie z Niemiec i Hiszpanii, jak również międzynarodowe stowarzyszenia zrzeszające agencje akredytacyjne – ENQA i ECA, realizując projekt ImpEA pragnie przyczynić się do jak najbardziej skutecznego wdrożenia tej metodologii w Polsce i Europie.

Jednym z pierwszych zadań wyżej wspomnianego projektu, jest badanie ankietowe mające na celu poznanie perspektywy uczelni oraz agencji akredytacyjnych na zagadnienia związane z akredytacją studiów wspólnych, w tym również European Approach. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w naszym badaniu. Wypełnienie kwestionariusza ankietowego nie zajmie Państwu więcej niż 10-15 minut, zaś niewątpliwie przyczyni się do sukcesu naszego projektu.

Badanie kierowane jest do osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w problematykę realizacji studiów wspólnych, zapewniania jakości i akredytacji. Zapraszamy do udziału w badaniu również uczelnie, które aktualnie nie realizują studiów wspólnych, lecz są tą tematyką zainteresowane.

Kwestionariusz ankietowy dostępny jest tutaj.

Badanie ankietowe jest w pełni anonimowe. Zagregowane wyniki zostaną omówione i będą punktem odniesienia do dyskusji prowadzonych w ramach konferencji projektowej, która odbędzie się w Brukseli w dniach 1-2 marca br., szczegóły dostępne są na stronie ENQA oraz projektu ImpEA.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii, uprzejmie prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację projektu – panem Maciejem Markowskim  mmarkowski@pka.edu.pl

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!