-->

Wizytacje PKA w dniach 12 – 18 marca 2018 r.

5 Marzec 2018
5 marca 2018, Komentarze 0

Między 12 a 18 marca br. PKA zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

12-13 marca: 

na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego;

13-14 marca:

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego;

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu;

14-15 marca:

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej;

na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego;

15-16 marca:

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej;

na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu;

na kierunku „przedsiębiorczość i finanse” prowadzonym  na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

16-17 marca:

na kierunku „architektura”  prowadzonym na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach;

17-18 marca:

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym w Filii w Iławie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie;

18-19 marca:

na kierunku „gospodarka przestrzenna”  prowadzonym na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.