-->

Wizytacje w drugiej połowie kwietnia br.

10 Kwiecień 2018
10 kwietnia 2018, Komentarze 0

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

16-17 kwietnia 

na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;

17-18 kwietnia 

na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej;

na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego;

18-19 kwietnia 

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu;

19-20 kwietnia 

na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej;

na kierunku „inżynieria medyczna” prowadzonym na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

20-21 kwietnia 

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu;

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

21-22 kwietnia 

na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

na kierunku „analityka gospodarcza” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;

22-23 kwietnia 

na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie;

23-24 kwietnia 

na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego;

na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

24-25 kwietnia 

na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;

25-26 kwietnia 

na kierunku „architektura” prowadzonym w Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

26-27 kwietnia 

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;

27-28 kwietnia 

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

28 kwietnia

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim w związku z powtórną oceną programową.