-->

Wizytacje w drugiej połowie maja br.

11 Maj 2018
11 maja 2018, Komentarze 0

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

15-16 maja 

na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku „nauczanie języków obcych” prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

16-17 maja 

na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku;

na kierunku „jazz i muzyka estradowa” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;

17-18 maja 

na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;

na kierunku „gospodarka turystyczna” prowadzonym na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

na kierunku „biofizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „fizyka medyczna” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;

18-19 maja 

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego;

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

19-20 maja 

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Administracji i Zarządzania Humanitas Szkoła Wyższa w Sosnowcu;

20-21 maja 

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu;

21-22 maja 

na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II;

24-25 maja 

na kierunku „lingwistyka stosowana” prowadzonym na Wydziale lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;

25 maja 

na kierunku „sztuka mediów” prowadzonym na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w związku z powtórną oceną programową;

25-26 maja 

na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

26-27 maja 

na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Technicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie;

27-28 maja 

na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

28 maja 

na kierunku „matematyka” prowadzonym na Politechnice Lubelskiej w związku z powtórną oceną programową;

 28-29 maja 

na kierunku „teleinformatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki, Elektroniki  i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku „studia nad słowiańszczyzną wschodnią” prowadzonym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;

na kierunku „chemia” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie;

29-30 maja

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.