-->

Komunikat w sprawie modyfikacji wzorów opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów

2 Październik 2018
2 października 2018, Komentarze 0

Komunikat

w sprawie modyfikacji wzorów opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

Zgodnie z art. 205 ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  1. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. przed dniem 1 października 2018,prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych,
  3. w postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018, do dnia 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

We wszystkich wyszczególnionych wyżej przypadkach, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

W związku z powyższym ulegają  modyfikacji wzory opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Modyfikacji uległy także wzory wniosków (profil praktyczny / profil ogólnoakademickio nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, Korzystanie z powyższych wzorów jest całkowicie dobrowolne, a decyzja uczelni co do ich użycia nie wpłynie w żaden sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna wniosku.


Uchwała Nr 578/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 września zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów opinii dotyczących wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia