-->

Wizytacje w pierwszej połowie listopada br.

2 Listopad 2018
2 listopada 2018, Komentarze 0

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

3-4 listopada

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu;

7-8 listopada

na kierunku „odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

8-9 listopada

na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

na kierunku „metalurgia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie;

na kierunku „kultury mediów” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

9-10 listopada

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej;

na kierunku „stosunki międzynarodowe” Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego;

13-14 listopada

na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

14-15 listopada

na kierunku „inżynieria rolnicza” prowadzonym na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunkach: „elektronika” i „informatyka” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie;

15-16 listopada

na kierunkach: „elektronika” i „informatyka” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.