Biuro PKA

Dyrektor Biura PKA – mgr Barbara Wojciechowska
Zastępca Dyrektora Biura PKA – mgr Barbara Bryzek
Zastępca Dyrektora Biura PKA – mgr Izabela Kwiatkowska – Sujka
Sekretariat: inż. Anna Trojak – Żurawska p. 7 tel. 22 622-07-18,
tel.22 563-17-44,
fax. 22 621-15-84
Sekretariat Przewodniczącego oraz Sekretarza PKA
inż. Anna Trojak – Żurawska p. 7 tel. 22 622-07-18,
tel. 22 563-17-44,
fax. 22 621-15-84

Sekretarz Zespołu ds. Etyki
mgr Wioletta Marszelewska p. 19 tel. 22 563-17-48

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej Zespołów oraz organów PKA
mgr Grzegorz Kołodziej p. 9 tel. 22 563-17-63

Stanowisko ds. Organizacji i Informatyzacji
mgr Wojciech Wrona p. 31 tel. 22 563-17-69

Stanowisko ds. Publikacji, Sprawozdań i Współpracy Międzynarodowej
mgr Karolina Martyniak p. 29 tel. 22 563-17-71

Archiwum Zakładowe, obsługa administracyjna Prezydium PKA
mgr Łukasz Łukomski p.10 tel. 22 563-17-51

Zespół nauk humanistycznych
mgr Małgorzata Piechowicz p. 27 tel. 22 563-17-50

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
mgr Hanna Chrobak – Marszał p. 20 tel. 22 563-17-60

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
mgr inż. Katarzyna Nowak p. 26 tel. 22 563-17-52
Artur Gawryszewski p. 26 tel. 22 563-17-49

Zespół nauk ścisłych
mgr Edyta Lasota – Bełżek p. 22 tel. 22 563-17-65

Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
mgr Agnieszka Socha – Woźniak p. 28 tel. 22 563-17-57

Zespół nauk technicznych
mgr Wioletta Marszelewska

mgr Agnieszka Kozera

p. 19 22 563-17-48

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
mgr Jakub Kozieł p. 23 tel. 22 563-17-66

Zespół sztuki
mgr inż. Bożena Wasilewska p. 14 tel. 22 563-17-64

Zespół odwoławczy
mgr Edyta Lasota – Bełżek p. 23 tel. 22 563-17-65

Księgowość
tel. 22 622-07-18