Aktualności - Page 3 of 105 -

29 Maj 2017

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 5 – 11 czerwca 2017 r.

29 maja 2017, Komentarze 0

Między 5 a 11 czerwca 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny: 6 – 7 czerwca: na kierunku „medycyna roślin” prowadzonym na Wydziale […]


29 Maj 2017

Konkurs MNiSW – „Zintegrowane Programy Uczelni”.

29 maja 2017, Komentarze 0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. „Zintegrowane Programy Uczelni”, na który przeznaczono miliard złotych. […]


21 Maj 2017

Wizytacje PKA na przełomie maja i czerwca 2017 r.

21 maja 2017, Komentarze 0

Na przełomie maja i czerwca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia: 29 – 30 maja: na kierunku „filologia romańska” prowadzonym na Wydziale […]


21 Maj 2017

Terminy posiedzeń Prezydium PKA przed przerwą wakacyjną.

21 maja 2017, Komentarze 0

Posiedzenia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przed tegoroczną przerwą wakacyjną odbędą się w następujących terminach: 25 maja; 8 i 22 czerwca; 6 lipca. Lista wszystkich […]


14 Maj 2017

Wizytacje PKA: 22 – 28 maja 2017 r.

14 maja 2017, Komentarze 0

Między 22 i 28 maja zaplanowane zostały następujące oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 22 – 23 maja: na kierunku „gospodarka nieruchomościami” prowadzonym na Wydziale Nauk […]