Eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje ustawowe zadania korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

 1. nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia,
 2. osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych,
 3. student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje,
 5. krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.


Spis treści:

Lista ekspertów zespołu nauk humanistycznych PKA
 1. dziedzina nauk humanistycznych
  1. dyscyplina: archeologia
   • Prof. dr hab. Andrzej Buko
   • Dr hab. Wojciech Chudziak
   • Dr hab. Jerzy Libera
   • Prof. dr hab. Michał Parczewski
   • Prof. dr hab. Jerzy Piekalski
  2. dyscyplina: bibliologia i informatologia
   • Dr hab. Mirosław Górny
   • Prof. dr hab. Elżbieta Gondek
   • Dr hab. Remigiusz Sapa
   • Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
  3. dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
   1. Anglistyka
    • Dr Clarinda Calma
    • Dr hab Maria Jodłowiec
    • Prof. dr hab. Wojciech Kalaga
    • Dr hab. Zbigniew Możejko
    • Prof. dr hab. Mirosław Pawlak
    • Dr hab Beata Piątek
    • Dr hab. Bożena Rozwadowska
    • Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
    • Dr hab. Ariadna Strugielska
    • Dr hab. Agnieszka Uberman
    • Prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
   2. Germanistyka
    • Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
    • Dr hab. Anna Górajek
    • Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
    • Dr hab. Robert Małecki
    • Dr hab. Beata Mikołajczyk
    • Dr hab. Jacek Szczepaniak
    • Dr hab. Zenon Weigt
   3. Romanistyka
    • Prof. dr hab. Bohdan K. Bogacki
    • Prof. dr hab. Mieczysław Gajos
    • Dr hab. Alicja Kacprzak
    • Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
    • Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
    • Dr hab. Maciej Smuk
   4. Rusycystyka i slawistyka
    • Dr hab. Andrzej Charciarek
    • Prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
    • Prof. dr hab. Roman Lewicki
    • Dr hab. Anna Warda
   5. Orientalistyka
    • Prof. dr hab. Janusz Danecki
    • Prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz
    • Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz
    • Dr hab. Ewa Zajdler
   6. Afrykanistyka
    • Prof. dr hab. Nina Pawlak
    • Prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz
   7. Skandynawistyka
    • Dr hab. Dominika Skrzypek
   8. Slawistyka:
    • dr hab. Henryk Jaroszewicz
    • dr hab. Marzanna Kuczyńska
   9. Filologia klasyczna
    • dr hab. Agnieszka Dziuba
    • Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska
    • Dr hab. Hubert Wolanin
   10. Hebraistyka/judaistyka
    • Maciej Tomal
    • Michał Galas
   11. Filologia polska
    • Dr hab. Joanna Wójcik
    • prof. dr hab. Joanna Pyszny
    • dr hab. Violetta Wróblewska
   12. Filologia węgierska
    • dr hab. Grzegorz Bubak
   13. Filologia fińska
    • dr hab. Bolesław Mrozewicz
   14. Filologia iberyjska
    • prof. dr hab. Beata Baczyńska
    • dr hab. Karolina Kumor
   15. Językoznawstwo
    • prof. dr hab. Nicole Nau
    • prof. dr hab. Norbert Ostrowski
  4. dyscyplina: filozofia
   • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
   • Dr hab. Ewa Chmielecka
   • Prof. dr hab. Adam Grobler
   • Dr hab. Leon Miodoński
   • Prof. dr hab. Robert Piłat
   • Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
   • Dr hab. Ryszard Wiśniewski
   • Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński
  5. dyscyplina: etnologia
   • prof. d hab. Janusz Barański
   • Dr hab. Waldemar Kuligowski
   • Dr hab. Anna Malewska-Szałygin
  6. dyscyplina: historia
   • Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska
   • Prof. dr  hab. Cezary Kuklo
   • Dr hab. Kazimierz Miroszewski
   • Prof. dr hab. Danuta Musiał
   • Prof. dr hab. Marek Wilczyński
  7. dyscypliny: historia sztuki i ochrona dóbr kultury
   • Dr hab. Andrzej Betlej
   • Dr hab. Jarosław Jarzewicz
   • Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
   • Dr  hab. Piotr Juszkiewicz
   • Dr hab. Aneta Kramiszewska
  8. dyscyplina: kulturoznawstwo
   • Dr hab. Dorota Fox
   • Ks. dr hab. Witold Kawecki
   • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz
   • Dr hab. Iwona Kurz
   • Dr hab. Marianna Michałowska
   • Dr hab. Jacek Sójka
   • Dr hab. Piotr Skrzypczak
   • Dr hab. Violetta Wróblewska
   • Dr hab. Andrzej Zaporowski
  9. dyscyplina: nauki o sztuce
   1. muzykologia
    • Dr hab. Zofia Fabiańska
    • Prof. dr hab. Czesław Grajewski
    • Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
    • Dr hab. Ryszard Wieczorek
    • Prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
  10. dyscyplina: nauki o rodzinie
   • Dr hab. Małgorzata Duda
   • Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
   • Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
   • dr hab. Elżbieta Osewska
   • Dr hab. Maria Ryś
   • Ks. prof. dr hab. Józef Stala
 2. dziedzina nauk teologicznych
  • Dr hab. Beata Bilicka
  • Ks dr hab. Grzegorz Chojnacki
  • Ks. dr hab. Piotr Duksa
  • Ks. dr hab. Witold Kawecki
  • Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
  • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
  • Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
  • dr hab. Elżbieta Osewska
  • Ks. prof. dr hab. Józef Stala


Lista ekspertów zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych PKA
 1. dyscyplina: ekonomia
  • Dr hab. Teresa Bednarczyk
  • Dr hab. Jadwiga Berbeka
  • Prof. dr hab. Ryszard Brol
  • Prof. dr hab. Wanda Gaczek
  • Prof. dr hab. Stanisław Czaja
  • Prof. dr hab. Anna Krajewska
  • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
  • Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
  • Dr hab. Agata Niemczyk
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • Dr hab. Bogusław Plawgo
  • Prof. dr hab. Barbara Pogonowska
  • Dr hab. Marek Rocki
  • Dr hab. Józef Rogowski
  • Prof. dr hab. Danuta Strahl
  • Dr hab. Mieczysław W. Socha
  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
  • Prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
  • Dr hab. Julita Wasilczuk
  • Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
  • Dr hab. Piotr Zmyślony
  • Dr hab. Teresa Żabińska
 2. dyscyplina: finanse
  • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
  • Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • Prof. dr hab. Danuta Strahl
  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
  • Prof. dr hab. Jerzy
 3. dyscyplina: nauki o zarządzaniu
  • Dr hab. Jadwiga Berbeka
  • Prof. dr hab. Anna Czubała
  • Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
  • Dr hab. Agata Niemczyk
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • Dr hab. Bogusław Plawgo
  • Dr hab. Józef Rogowski
  • Prof. dr hab. Danuta Strahl
  • Prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
  • Dr hab. Julita Wasilczuk
  • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski
  • Dr hab. Piotr Zmyślony
  • Dr hab. Teresa Żabińska
 4. dyscyplina: towaroznawstwo
  • Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski


Lista ekspertów zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych PKA
 1. dziedzina nauk społecznych
  1. dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności
   • Prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
   • Dr hab. Zbigniew Ciekanowski
   • Dr hab. Tadeusz Cielecki
   • Dr hab. Marian Cieślarczyk
   • Prof. dr hab. Stanisław Dworecki
   • Dr hab. Janina Czapska
   • prof. dr hab. inż. Czesław Flanek
   • Prof. dr hab. Stanisław Hoc
   • Dr hab. Janusz Karpowicz
   • Prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski
   • Prof. dr hab. Stanisław Koziej
   • Dr hab. Marek Kucharski
   • Dr hab. Marek Kulisz
   • Dr hab. Krzysztof Ligęza
   • Prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki
   • Prof. dr hab. Piotr Majer
   • Dr Mirosław Marciniak
   • Dr hab. Mirosław Minkina
   • Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer
   • Dr Bartłomiej Pączek
   • Prof. dr hab. Jan Posobiec
   • Dr hab. Grzegorz Rdzanek
   • Prof. dr hab. Stanisław Sirko
   • Dr inż. Zbigniew Skwarek
   • Prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
   • Prof. dr hab. Adam Tomaszewski
   • Prof. dr hab. Jarosław Antoni Wołejszo
   • Prof. dr hab. Marek Wrzosek
   • Dr hab. inż. Bogdan Zdrodowski
  2. dyscyplina: nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
   • Prof. dr hab. Janusz Adamowski
   • Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
   • Dr hab. Krzysztof Gajdka
   • Dr hab. Sławomir Gawroński
   • Dr hab. Andrzej Kazimierz Kozieł
   • Dr hab. Piotr Pawełczyk
   • Prof. dr hab. Wiktor Pepliński
   • Dr hab. Teresa Sasińska-Klas
   • Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
   • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
  3. dyscyplina: nauki o polityce
   • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski
   • Prof. dr hab. Roman Bäcker
   • Prof. dr hab. Zbigniew Blok
   • Prof. dr hab. Tadeusz Bodio
   • Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
   • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
   • Dr hab. Jacek Czaputowicz
   • Prof. dr hab. Erhard Cziomer
   • Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
   • Dr Michał Gołoś
   • Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
   • Dr hab. Kazimierz Kik
   • Dr hab. Wawrzyniec Konarski
   • prof. dr hab. Bogdan Koszel
   • Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
   • Dr hab. Krzysztof Łabędź
   • Prof. dr hab. Zdzisław Mach
   • Prof. dr hab. Andrzej Mania
   • Dr hab. Ewa Marciniak
   • Dr hab. Janusz Mieczkowski
   • Dr hab. Dariusz Milczarek
   • Dr hab. Marian Mitręga
   • Prof. dr hab. Marek Pietraś
   • Dr Monika Poboży
   • Dr hab. Jerzy Sielski
   • Dr hab. Dariusz Skrzypiński
   • Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
   • Dr hab. Stanisław Sulowski
   • Dr hab. Tadeusz Wallas
   • Dr hab. Jan Waskan
   • Prof. dr hab. Janusz Węc
   • Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
   • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
   • Dr hab. Dariusz Skrzypiński
  4. dyscyplina: nauki o polityce publicznej
   • Prof. dr hab. Piotr Błędowski
   • Dr hab. Sławomir Gawroński
   • Dr hab. Jerzy Krzyszkowski
   • Prof. dr hab. Krzysztof Piątek
   • Prof. dr hab. Zdzisław Pisz
   • Dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk
   • Dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
   • Dr hab. Monika Szpringer
   • Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
  5. dyscyplina: pedagogika
   • Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
   • Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik
   • dr hab. Ewa Bochno
   • Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
   • Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba
   • Dr hab. Beata Jachimczak
   • Dr hab. Ewa Jarosz
   • Prof. dr hab. Amadeusz Krause
   • Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
   • Prof. dr hab. Barbara Kromolicka
   • dr hab. Jan Krukowski
   • Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
   • Dr hab. Roman Leppert
   • Prof. dr hab. Bożena Matyjas
   • Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
   • Dr hab. Grzegorz Michalski
   • Prof. dr hab. Stefan Mieszalski
   • Dr hab. Bogusław Milerski
   • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
   • Dr hab. Ryszard Pęczkowski
   • Dr hab. Sławomir Przybyliński
   • Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
   • Ks. dr hab. Adam Solak
   • prof. dr hab. Halina Sowińska
   • Dr hab. Renata Stojecka-Zuber
   • Dr hab. Alicja Szerląg
   • Dr hab. Monika Szpringer
   • Dr hab. Grzegorz Szumski
   • Prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański
   • Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
   • Prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski
   • Prof. dr hab. Stefania Walasek
   • Dr hab. Marta Wrońska
   • Prof. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska
   • Dr hab. Arkadiusz Żukiewicz
   • Dr hab. Teresa Żółkowska
  6. dyscyplina: psychologia
   • Prof. dr hab. Mariola Bidzan
   • Dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
   • Dr hab. Danuta Borecka-Biernat
   • Dr hab. Aneta R. Borkowska
   • Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
   • Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
   • Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała
   • Dr hab. Romuald Debris
   • Prof. dr hab. Dariusz Doliński
   • Dr hab. Henryk Gasiul
   • Dr hab. Zbigniew Gaś
   • Dr hab. Bożena Janda-Dębek
   • Prof. dr hab. Jan Kaiser
   • Dr hab. Roman Konarski
   • Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
   • Prof. dr hab. Stanisław Kowalik
   • Dr hab. Małgorzata Lipowska
   • Prof. dr hab. Władysław Łosiak
   • Prof. dr hab. Tadeusz Marek
   • Prof. dr hab. Czesław Nosal
   • Prof. dr hab. Piotr Oleś
   • Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
   • Prof. dr hab. Zofia Ratajczak
   • Dr hab. Zbigniew Spendel
   • Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński
   • Dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska
   • Dr hab. Janusz Zdebski
  7. dyscyplina: socjologia
   • Ks. dr hab. Tadeusz Bąk
   • Ks. dr hab. Stanisław Fel
   • Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
   • Dr hab. Barbara Gąciarz
   • Prof. dr hab.  Krzysztof Gorlach
   • Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder
   • Dr hab. Leszek Korporowicz
   • Prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski
   • Prof. dr hab. Irena Machaj
   • Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski
   • Dr hab. Hanna Mamzer
   • Prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
   • Dr hab. Łucjan Miś
   • Prof. dr hab. Janusz Mucha
   • Dr hab. Andrzej Niesporek
   • Prof. dr hab. Marian Niezgoda
   • dr hab. Monika Podkowińska
   • Dr hab. Ewa Rokicka
   • Prof. dr hab. Jan Róg
   • Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
   • Prof. dr hab. Józef Styk
   • Prof. dr hab. Tomasz Szlendak
   • Dr hab. Jerzy Szmagalski
   • Dr hab.  Maria  Gabriela  Szmeja
   • ks. dr hab. Leon Szot
   • Dr hab. Monika Szpringer
   • Dr Waldemar Urbanik
   • Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
   • Prof. dr hab. Jacek Wasilewski
   • Prof. dr hab. Kazimiera Wódz
   • Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
   • Dr hab. Piotr Wróblewski
 2. dziedzina nauk prawnych
  1. dyscyplina: nauki o administracji
   • Dr hab. Tadeusz Biernat
   • Dr hab. Ewa Katarzyna Czech
   • Dr hab. Waldemar Hoff
   • Dr hab. Andrzej Korybski
   • Dr Zbigniew Markwart
   • Dr hab. Stanisław Nitecki
   • Dr hab. Jan Olszewski
   • Dr Beata Paxford
   • Dr Monika Poboży
   • dr Piotr Sitniewski
   • Dr hab. Grzegorz Smyk
   • Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
   • Dr hab. Dariusz Walencik
   • Prof. dr hab. Wojciech Witkowski
   • Dr hab. Krystyna Wojtczak
  2. dyscyplina: prawo
   • Prof. dr hab. Bogusław Banaszak
   • Dr hab. Tadeusz Biernat
   • Dr hab. Andrzej Bisztyga
   • Dr hab. Ewa Katarzyna Czech
   • Dr Michał Domagała
   • Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
   • Dr hab. Waldemar Hoff
   • Dr hab. Jan Mariusz Izdebski
   • Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca
   • Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
   • Dr hab. Andrzej Korybski
   • Dr Zbigniew Markwart
   • Dr hab. Stanisław Nitecki
   • Dr hab. Jan Olszewski
   • Prof. dr hab. Waldemar Paruch
   • Dr Beata Paxford
   • Dr hab. Maciej Perkowski
   • Dr Piotr Sitniewski
   • Prof. dr hab. Janusz Sługocki
   • Dr hab. Grzegorz Smyk
   • Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
   • Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
   • Prof. dr hab. Adam Sulikowski
   • dr hab. Patrycja Suwaj
   • Prof. dr hab. Elżbieta Ura
   • Dr hab. Dariusz Walencik
   • Prof. dr hab. Wojciech Witkowski
   • Dr hab. Krystyna Wojtczak
  3. dyscyplina: prawo kanoniczne
   • Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
   • Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
   • Dr hab. Dariusz Walencik

Lista ekspertów zespołu nauk ścisłych PKA
 1. dziedzina nauk chemicznych
  1. dyscyplina: chemia
   • prof. dr hab. inż. Krystyna Maria Czaja
   • dr hab. Lucjan Chmielarz
   • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
   • prof. dr hab. Anatol Kojło
   • dr hab. Andrzej Kudelski
   • dr hab. Wojciech Kujawski
   • prof. dr hab. Jolanta Kumirska
   • prof. dr hab. Artur Michalak
   • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
   • dr hab. Robert Zakrzewski
  2. dyscyplina: biochemia
   • prof. dr hab. Maciej Garstka
   • prof. dr hab. Krzysztof Rolka
  3. dyscyplina: technologia chemiczna
   • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
 2. dziedzina nauk fizycznych
  1. dyscyplina: astronomia
   • prof. dr hab. Sławomir Breiter
   • prof. dr hab. Michał Jaroszyński
   • dr hab. Marek Nikołajuk
  2. dyscyplina: biofizyka
   • prof. dr hab. Andrzej Dobek
  3. dyscyplina: fizyka
   • prof. dr hab. Kazimierz Bodek
   • dr hab. inż. Jerzy Jasiński
   • dr hab. Robert Kucharczyk
   • prof. dr hab. Adam Lipowski
   • prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
   • prof. dr hab. Hanna Pawłowska
   • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
   • dr hab. Eryk Wolarz
 3. dziedzina nauk matematycznych
  1. dyscyplina: informatyka
   • dr Jakub Kozik
   • dr hab. Dominik Ślęzak
   • prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
   • dr hab. Paweł Woźny
  2. dyscyplina: matematyka
   • dr hab. Grzegorz Bobiński
   • dr hab. Aldona Dutkiewicz
   • prof. dr hab. Zbigniew Jurek
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
   • dr hab. Janusz Morawiec
   • dr hab. Tomasz Połacik
   • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
   • dr hab. Paweł Traczyk
   • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Lista ekspertów zespołu nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych PKA
 1. obszar nauk przyrodniczych
  1. dziedzina nauk biologicznych
   1. dyscyplina: biologia
    • prof. dr hab. Jacek Bielecki
    • dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń
    • dr hab. Małgorzata Duda
    • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
    • dr hab. Katarzyna Potyrała
    • dr hab. Justyna Rogalska
    • dr hab. Piotr Rutkowski
    • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
    • dr hab. Bożena Witek
   2. dyscyplina: biofizyka
    • dr hab. Bogdan Banecki
    • prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
    • prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki
    • prof. dr hab. Wiesław Nowak
   3. dyscyplina: biochemia
    • prof. dr hab. Grażyna Kłobus
   4. dyscyplina: biotechnologia
    • prof. dr hab. Jacek Bielecki
    • prof. dr hab. Halina Gabryś
    • prof. dr hab. Małgorzata Gaj
    • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
    • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
   5. dyscyplina: ochrona środowiska
    • dr hab. Janusz Majecki Uniwersytet Łódzki
    • prof. dr hab. Mirosław Adam Ratkiewicz
    • dr hab. Piotr Rutkowski
  2. dziedzina nauk o Ziemi
   1. dyscyplina: geografia
    • prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
    • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
    • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
    • dr hab. Sylwia Kulczyk
    • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
    • prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk
    • dr hab. Mariusz Rzętała
   2. dyscyplina: geologia
    • dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewic
    • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
    • prof. dr hab. Bronisław A. Matyja
    • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
    • prof. dr hab. Andrzej Solecki
    • prof. dr hab. Lesław Teper
   3. dyscyplina: oceanologia
    • prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski
    • prof. dr hab. Stanisław Musielak
    • dr hab. Mariusz Sapota
 2. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  1. dziedzina nauk rolniczych
   1. dyscyplina: biotechnologia
    • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
    • prof. dr hab. Stanisław Bielecki
    • dr hab. Marcin Filipecki
    • prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
    • prof. dr hab. Cezary Mądrzak
    • prof. dr hab. Elwira Śliwińska
    • prof. dr hab. Zdzisław Targoński
   2. dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
    • dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
    • prof. dr hab. Józef Koc
    • prof. dr hab. Bogusław Michalec
    • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
    • prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
    • prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz
    • prof. dr hab. Jan Żelazo
   3. dyscyplina: ogrodnictwo
    • prof. dr hab. Stanisław Cebula
    • dr hab. Renata Dobromilska
    • dr hab. Hanna Dorna
    • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska
    • prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski
   4. dyscyplina: agronomia
    • dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska
    • prof. dr hab. Andrzej Kotecki
    • prof. dr hab. Wiesław Koziara
    • prof. dr hab. Andrzej Mocek
    • dr hab. inż. Jerzy Przyborowski
    • prof. dr hab. Franciszek Rudnicki
    • prof. dr hab. Piotr Stypiński
    • prof. dr hab. Jacek Żarski
   5. dyscyplina: rybactwo
    • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
    • prof. dr hab. Krzysztof Formicki
    • prof. dr hab. Włodzimierz Popek
   6. dyscyplina: inżynieria rolnicza
    • prof. dr hab. Tomasz Dobek
    • prof. dr hab. Edmund Dulcet
    • prof. dr hab. Józef Szlachta
    • prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz
    • prof. dr hab. Jerzy Weres
    • dr hab. inż. Witold Zychowicz
   7. dyscyplina: technologia żywności i żywienia
    • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
    • dr hab. Monika Bronkowska
    • prof. dr hab. Janusz A. Czapski
    • dr hab. inż. Ewa Domian
    • prof. dr hab. Mariola Friedrich
    • prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
    • dr hab. inż. Iwona Konopka
    • dr inż. Karol Krajewski
    • prof. dr hab. Jan Mroczek
    • dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska
    • dr hab. Mariusz Witczak
    • prof. dr hab. Aneta Wojdyło
   8. dyscyplina: zootechnika
    • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
    • prof. dr hab. Stanisław Kondracki
    • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
    • prof. dr hab. Anna Rekiel
    • prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak
    • prof. dr hab. Jan Udała
   9. dyscyplina: leśnictwo
    • dr hab. Antoni Buraczewski
    • dr hab. Andrzej Czerniak
    • prof. dr hab. Krystyna Przybylska
    • prof. dr hab. Zbigniew Sierota
   10. dyscyplina: drzewnictwo
    • prof. dr hab. Bogusław Bajkowski
    • prof. dr hab. Janina Łęcka
    • prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński
    • prof. dr hab. inż. Janusz Zawadzki
  2. dziedzina nauk weterynaryjnych
   • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
   • prof. dr hab. Andrzej Koncicki
   • prof. dr hab. Marta J. Kupczyńska
   • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
   • prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
   • prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 3. Pozostali eksperci Zespołu posiadający dorobek naukowy w zakresie:
  1. architektury krajobrazu:
   • prof. dr hab. Andrzej Drabiński
   • dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski
   • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
   • prof. dr hab. Jan Rylke
   • dr inż. Przemysław Wolski
   • dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
  2. towaroznawstwa:
   • prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska
   • prof. dr hab. Jan Jasiczak
   • dr inż. Karol Krajewski
   • prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
   • dr hab. Stanisław Popek
   • prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
   • prof. dr hab. Stefan Smoczyński

Lista ekspertów Zespołu nauk technicznych PKA
 1. dziedzina nauk technicznych
  1. dyscyplina: architektura i urbanistyka
   • dr inż. arch. Agata Gawlak
   • dr hab. inż. Barbara Gronostajska
   • prof. dr hab. inż. Jacek Gyurkovich
   • prof. dr hab. inż. Marzanna Jagiełło
   • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
   • prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska
   • prof. dr hab. inż. arch. Jan Marian Rabiej
   • dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
   • dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz
  2. dyscyplina: automatyka i robotyka
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Dębowski
   • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Frączek
   • dr hab. inż. Andrzej Kasiński
   • dr hab. inż. Edward Kołodziński
   • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
   • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
   • dr hab. inż. Andrzej Myśliński
   • prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki
   • dr hab. Ewa Pawłuszewicz
   • prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek
   • dr hab. inż. Tadeusz Szkodny
   • dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
   • dr hab. inż. Marian Wysocki
  3. dyscyplina: budownictwo
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
   • dr hab. inż. Anna Małgorzata Halicka
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
   • prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
   • prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
   • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk
   • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
   • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
   • dr hab. inż. Jakub Marcinowski
   • prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
   • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
   • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
   • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
   • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
   • dr hab. inż. Piotr Srokosz
   • prof. dr hab. inż. Marek Witkowski
   • dr hab. inż. Szczepan Woliński
   • dr hab. inż. Waldemar Żuchowicki
  4. dyscyplina: elektronika
   • prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski
   • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
   • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
   • prof. dr hab. inż. Jan Dorosz
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
   • prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
   • prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak
   • dr hab. inż. Witold Machowski
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
   • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
   • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
  5. dyscyplina: telekomunikacja
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski
   • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński
   • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
   • prof. dr hab. inż. Józef Lubacz
   • prof. dr hab. inż. Józef Modelski
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Pach
   • dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
   • prof. dr hab. Bogusław Smólski
  6. dyscyplina: elektrotechnika
   • dr hab. inż. Jerzy Augustyn
   • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Bolkowski
   • dr hab. inż. Andrzej Cichoń
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
   • prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
   • dr hab. inż. Dariusz Grabowski
   • dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek
   • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
   • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
   • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski
   • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński
   • prof. dr hab. inż. Kazimierz Mikołajuk
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski
   • prof. dr hab. inż. Roman Nadolski
   • prof. dr hab. inż. Jan Szczygłowski
   • dr hab. inż. Dariusz Świsulski
   • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
  7. dyscyplina: energetyka
   • prof. dr hab. inż. Barbara Florkowska
   • prof. dr hab. inż. Roman Nadolski
   • prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski
  8. dyscyplina: geodezja i kartografia
   • dr hab. inż. Andrzej Banachowicz
   • dr hab. inż. Radosław Cellmer
   • dr hab. inż. Jerzy Ireneusz Chmiel
   • dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski
   • dr inż. Tadeusz Dąbrowski
   • dr hab. inż. Robert Duchnowski
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Z. Felski
   • dr hab. inż. Wiesław Galor
   • dr hab. inż. Marek Grzegorzewski
   • prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
   • dr hab. inż. Stanisław Oszczak
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek
   • prof. dr hab. Jerzy B. Rogowski
   • prof. dr hab. inż. Cezary Specht
   • prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz
   • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
  9. dyscyplina: górnictwo i geologia inżynierska
   • prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz
   • prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra
   • dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
   • dr hab. inż. Jerzy Malewski
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota
   • dr hab. inż. Marek Pozzi
   • dr hab. inż. Józef Sułkowski
  10. dyscyplina: informatyka
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
   • prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel
   • prof. dr hab. inż. Adam Grzech
   • prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski
   • prof. dr hab. Bohdan Macukow
   • dr hab. Zygmunt Mazur
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
   • dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
   • prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
   • prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk
   • dr hab. inż. Małgorzata Sterna
   • dr hab. inż. Janusz Stokłosa
   • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
   • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
   • dr hab. inż. Kazimierz Worwa
   • dr hab. inż. Robert Wrembel
   • prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
   • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński
   • dr hab. inż. Andrzej Żak
  11. dyscyplina: biocybernetyka  i  inżynieria biomedyczna
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
   • dr hab. inż. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
   • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
   • prof. dr hab. inż Wiesława Nocuń
   • prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski
   • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
   • dr hab. inż Jolanta Pauk
   • dr hab. inż. Celina Pezowicz
   • prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
   • dr hab. inż. Ewa Stodolak
   • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
   • prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
   • dr hab. Jacek Tarasiuk
   • dr inż. Magdalena Ziąbka
   • dr hab. inż. Mariusz Zubert
  12. dyscyplina: inżynieria chemiczna
   • dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Hapanowicz
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
   • dr hab. inż. Marek Henczka
   • prof. dr hab. inż. Roman Petrus
   • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło
   • prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki
   • dr hab. inż. Magdalena Szumera
  13. dyscyplina: inżynieria materiałowa
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
   • dr hab. inż. Grażyna Grelowska
   • prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk
   • prof. dr hab. inż. Mieczysław Jurczyk
   • prof. dr inż. Leopold Jeziorski
   • dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz
   • dr hab. inż. Dariusz Oleszak
   • dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
   • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki
   • dr hab. inż. Maria Sozańska
   • dr hab. Jacek Tarasiuk
  14. dyscyplina: inżynieria środowiska
   • prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak
   • prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
   • prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
   • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski
   • dr hab. inż. Lidia Dąbek
   • prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki
   • dr hab. inż. Dariusz W. Kowalski
   • dr hab. inż. Teresa Lubowiecka
   • prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański
   • dr hab. Henryk Wasąg
   • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
  15. dyscyplina: mechanika
   • prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
   • prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski
   • dr hab. inż. Piotr Czarnocki
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
   • dr hab. inż. Adam Marciniec
   • dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
   • prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
   • prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny
   • prof. dr hab. inż. Jan Ryś
   • dr hab. inż. Andrzej Skomra
   • prof. dr hab. inż. Józef Szala
   • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata
   • dr inż. Ryszard Szczebiot
   • dr hab. inż. Cezary Szczepański
   • dr hab. inż. Andrzej Tomczyk
   • prof. dr hab. inż. Ewa Małgorzata Tuliszka-Sznitko
   • prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
   • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
   • dr hab. inż. Bogdan Żak
  16. dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
   • dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz
   • prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
   • prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
   • prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
   • dr hab. inż. Marek Dzida
   • dr hab. inż. Ryszard Getka
   • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
   • prof. dr hab. inż Jan Godzimirski
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
   • dr inż. Bohdan Jancelewicz
   • dr hab. inż. Andrzej Jardzioch
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
   • prof. dr hab. inż. Jan Kosmol
   • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
   • dr hab. inż. Zbigniew Matuszak
   • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
   • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik
   • dr hab. inż. Lech Rowiński
   • prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
   • prof. dr hab. inż. Wiktorian Tarnawski
   • dr hab. inż. Andrzej Typiak
   • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
   • dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
   • prof. dr hab. inż. Jan Żurek
  17. dyscyplina: metalurgia
   • prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza
   • prof. dr hab. inż. Józef Suchy
   • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
  18. dyscyplina: technologia chemiczna
   • prof. dr hab. inż. Maria Borczuch – Łączka
   • prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
   • prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski
   • prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia
   • prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
  19.  dyscyplina: transport
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
   • prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk
   • prof. dr hab. inż. Jan Kulczyk
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski
   • dr hab. inż. Zbigniew Matuszak
   • prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
   • dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
   • prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Wilk
  20. dyscyplina: włókiennictwo
   • prof. dr hab. inż. Tadeusz Jackowski
  21. dyscyplina: inżynieria produkcji
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
   • prof. dr hab. inż. Józef Marian Bendkowski
   • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus
   • dr hab. inż. Andrzej Jardzioch
   • dr inż. Wacław Kawczyński
   • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
   • dr hab. inż. Mariusz Kudełko
   • prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
   • prof. dr hab. inż. Roman Magda
   • prof. dr hab. inż. Edward Pająk
   • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
   • dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
 2. dziedzina nauk społecznych
  1. dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
   • dr hab. Włodzimierz Miszalski
   • dr hab. Andrzej Ostrokólski
   • dr hab. Cezary Rutkowski
   • dr hab. Jerzy Michał Wolanin
 3. dziedzina nauk ekonomicznych
  1. dyscyplina: ekonomia
   • dr hab. inż. Mieczysław Połoński
  2. dyscyplina: nauki o zarządzaniu
   • dr hab. Tadeusz Grzeszczyk

Lista ekspertów zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej PKA
 1. dziedzina nauk medycznych oraz dziedzina nauk o zdrowiu
  1. dyscypliny: medycyna i biologia medyczna
   • dr hab. Anna Abramczyk
   • prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
   • prof. dr hab. Stanisława Bielecka-Grzela
   • prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła
   • prof. dr hab. Zbigniew Celewicz
   • dr hab. Mateusz Cybulski
   • dr Tomasz Dawskiba
   • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
   • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
   • dr Grażyna Franek
   • dr Mariola Głowacka
   • dr hab. Mariusz Goniewicz
   • prof. dr hab. Marek Grzybiak
   • prof. dr hab. Marian Grzymisławski
   • prof. dr hab. Wojciech Hagner
   • dr Lidia Huber
   • dr hab. Anna Beata Pacian
   • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
   • prof. dr hab. Maciej Karolczak
   • prof. dr hab. Jacek Klawe
   • prof. dr hab. Józef Kobos
   • prof. dr hab. Cezary Kowalewski
   • prof. dr hab. Ireneusz M. Kowalski
   • dr hab. Maria Kózka
   • dr hab. Maciej Krawczyk
   • prof. dr hab. Jolanta Kujawa
   • dr hab. Małgorzata Krawczyk – Kuliś
   • dr hab. Danuta Kwiatkowska
   • dr hab. Anna Machoy – Mokrzyńska
   • dr Iwona Maciąg – Tymecka
   • prof. dr hab. Piotr Małkowski
   • prof. dr hab. Artur Mamcarz
   • dr hab. Wiesław Markwitz
   • prof. dr hab. Jadwiga Mirecka
   • prof. dr hab. Janusz Moryś
   • dr hab. Maria Kłopocka
   • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
   • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
   • prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
   • prof. dr hab. Andrzej Pająk
   • prof. dr hab. Leszek Pączek
   • prof. dr hab. Waldemar Placek
   • dr Barbara Prażmowska
   • prof. dr hab. Krzysztof Marek Preis
   • dr Regina Rachowska
   • prof. dr hab. Bolesław Samoliński
   • dr hab. Olimpia Sipak-Szmigiel
   • dr Renata Sieradzan – Skrzetuska
   • dr Jacek Smereka
   • dr Joanna Sułowicz
   • prof. dr hab. Krystyn Andrzej Sosada
   • prof. dr hab. Jacek Szepietowski
   • prof. dr hab. Andrzej Szpak
   • prof. dr hab. Tomasz Tyrakowski
   • dr hab. Alicja Walczak
   • prof. dr hab. Kazimierz Wardyn
   • prof. dr hab. Maciej Wilczak
   • prof. dr hab. Maria Wróbel
   • prof. dr hab. Zdzisław Wójcik
   • prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz
   • prof. dr hab. Jerzy Zalewski
   • prof. dr hab. Wojciech Załuska
   • prof. dr hab. Jan Zejda
 2. dziedzina nauk medycznych
  1. dyscyplina: stomatologia
   • prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
   • dr hab. Katarzyna Grocholewicz
   • prof. dr hab. Anna Kurnatowska
   • dr hab. Paweł Piotrowski
   • dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
   • prof. dr hab. Marta Tanasiewicz
   • prof. dr hab. Marek Ziętek
 3. dziedzina nauk farmaceutycznych
  • prof. dr hab. Alicja Budak
  • prof. dr hab. Jerzy Stanisław Brandys
  • prof. dr hab. Wiesław Malinka
  • prof. dr hab. Henryk Marona
  • prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  • prof. dr hab. Jan Pachecka
  • prof. zw. dr hab. Jan Pawlaczyk
  • prof. dr hab. Maria Rybczyńska
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • prof. dr hab. Janusz Solski
  • prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
  • prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
  • dr Sławomir Wilczyński
  • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
 4. dziedzina nauk o kulturze fizycznej
  • prof. dr hab. Józef Bergier
  • prof. dr hab. Jan Chmura
  • dr Maria Długosielska
  • prof. dr hab. Andrzej Klimek
  • dr hab. Kazimierz Kochanowicz
  • dr hab. Marcin Krawczyński
  • dr Krystyna Kwaśna
  • prof. dr hab. Jacek Lewandowski
  • dr hab. Jolanta Mogiła – Lisowska
  • prof. dr hab. Andrzej Matczak
  • prof. dr hab. Anna Marchewka
  • prof. dr hab. Edward Mleczko
  • dr hab. Anna Nowakowska
  • dr hab. Beata Pluta
  • dr hab. Krzysztof Prusik
  • dr Jerzy Raciborski
  • dr hab. Krystyna Rożek – Piechura
  • prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
  • dr Paweł Targosiński
  • dr hab. Rajmund Tomik
  • prof. dr hab. Marek Woźniewski
  • prof. dr hab. Czesław Urbanik
  • dr hab. Ewa Ziółkowska – Łajp
  • prof. dr hab. Ryszard Żarów
  • prof. dr hab. Jolanta Żyśko

Lista ekspertów Zespołu Sztuki PKA
 1. dziedzina sztuk filmowych
  • dr hab. Krystyna Doktorowicz
  • prof. Krzysztof Hejke
  • prof. Wiesław Hudon
  • prof. Witold Jacyków
  • prof. Waldemar Jama
  • prof. Grażyna Kędzielawska
  • prof. Jerzy Łukaszewicz
  • dr hab. Piotr Mikucki
  • prof. Hieronim Neuman
  • dr Dorota Ostrowska-Orlińska
  • dr hab. Maciej Pieprzyca
  • dr Roman Sawka
  • prof. Stanisław Szymański
  • prof. Daniel Szczechura
  • prof. Janusz Maria Tylman
  • dr Mariusz Wilczyński
  • prof. Piotr Wołyński
  • dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
  • dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
 2. dziedzina sztuk muzycznych
  1. dyscyplina artystyczna: dyrygentura
   • prof. Szymon Kawalla
   • prof. Marek Rocławski
   • prof. Jerzy Swoboda
   • prof. Marta Wierzbieniec
  2. dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka
   • prof. Waldemar Andrzejewski
   • prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
   • prof. dr hab. Izabela Ceglińska
   • prof. Andrzej Godek
   • prof. Krystyna Jurecka
   • dr hab. Arkadiusz Krupa
   • dr hab. Leszek Kułakowski
   • dr hab. Joanna Marcinkowska
   • prof. Regina Michalak
   • dr hab. Ewa Murawska
   • dr hab. Katarzyna Rajs
   • prof. Elżbieta Stefańska-Kłyś
   • dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant
   • prof. Joachim Pichura
   • prof. Bogusław Pikała
   • prof. Jan Pilch
   • prof. Tomasz Strahl
   • prof. Andrzej Zubek
  3. dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki
   • dr hab. Jagna Dankowska
   • dr hab. Krzysztof Grzeszczak
   • dr hab. Olga Hans
   • prof. dr hab. Krystian Kiełb
   • prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
   • prof. dr hab. Anna Nowak
   • prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
  4. dyscyplina artystyczna: reżyseria dźwięku
   • prof. Henryk Kuźniak
   • prof. Andrzej Lupa
   • dr Adam Pilch
   • dr hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek
   • dr hab. Marian Szukalski
   • prof. dr hab. Nikodem Wołk-Łaniewski
  5. dyscyplina artystyczna: rytmika i taniec
   • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
   • prof. Małgorzata Kupsik
   • prof. Ewa Szatan
   • dr hab. Ewa Wojtyga
   • prof. Ewa Wycichowska
  6. dyscyplina artystyczna: wokalistyka
   • prof. Ryszard Cieśla
   • prof. Jan Ballarin
   • dr hab. Urszula Kryger
   • prof. Piotr Kusiewicz
   • prof. Piotr Jan Łykowski
   • prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
   • prof. Agnieszka Monasterska
   • dr hab. Anna Serafińska
 3. dziedzina sztuk plastycznych
  1. dyscyplina artystyczna: sztuki piękne
   • prof. Janusz Akermann
   • prof. Andrzej Banachowicz
   • prof. dr hab. Marek Basiul
   • prof. Eugeniusz Delekta
   • prof. Jacek Dyrzyński
   • prof. Paweł Frąckiewicz
   • prof. Roman Gajewski
   • dr hab. Ewa Janus
   • prof. Ryszard Jędruś
   • prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
   • dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
   • dr hab. Andrzej Markiewicz
   • dr hab. Andrzej Michalik
   • dr hab. Adam Molenda
   • dr hab. Piotr Jan Muschalik
   • dr hab. Zdzisław Olejniczak
   • prof. Aleksander Olszewski
   • prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
   • prof. Antoni Porczak
   • prof. Grzegorz Przyborek
   • prof. Adam Romaniuk
   • dr hab. Elżbieta Wernio
   • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
   • prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
  2. dyscyplina artystyczna: sztuki projektowe
   • prof. Andrzej Banachowicz
   • prof. Małgorzata Dajewska
   • dr hab. Paweł Dobrzycki
   • prof. Michał Kliś
   • prof. Paulina Komorowska-Birger
   • prof. Aleksander Olszewski
   • prof. Elżbieta Pakuła-Kwak
   • prof. Kazimierz Pawlak
   • dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
   • dr hab. Katarzyna Radecka
   • prof. Henryk Regimowicz
   • prof. Manuel Sabalczyk
   • dr hab. Michał Stefanowski
   • dr hab. Ewa Stopa-Pielesz
   • prof. Janusz Sosnowski
   • dr hab. Marek Średniawa
   • prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
  3. dyscyplina artystyczna: konserwacja i restauracja dzieł sztuki
   • dr hab. Elżbieta Basiul
   • prof. Edward Kosakowski
   • dr hab. Michał Marcin Matuszczyk
   • dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
   • prof. Jerzy Nowosielski
   • prof. Maria Ostaszewska
   • prof. Bogumiła Jadwiga Rouba
   • prof. Iwona Szmelter
   • prof. Joanna Szpor
   • prof. Jadwiga Wyszyńska
  4. dziedzina sztuk teatralnych:
   • dr hab. Wojciech Adamczyk
   • dr hab. Marcin Bartnikowski
   • dr hab. Ewelina Ciszewska
   • prof. Jarosław Gajewski
   • dr hab. Jolanta Góralczyk
   • prof. dr hab. Anna Kramarczyk
   • prof. Wiesław Komasa
   • dr hab. Tomasz Man
   • prof. Jacek Roman Radomski
   • prof. Jacek Romanowski
   • dr hab. Piotr Seweryński
   • dr hab. Katarzyna Skarżanka
   • dr hab. Edward Wojtaszek
   • prof. Maciej Wojtyszko
   • dr Anna Zagórska

Lista ekspertów do spraw postępowania oceniającego
 • Barbara Bryzek,
 • Hanna Chrobak-Marszał,
 • Arkadiusz Doczyk,
 • Ewelina Dyląg
 • Artur Gawryszewski,
 • Grzegorz Kołodziej,
 • Tomasz Kocoł,
 • Wiktor Kordyś,
 • Agnieszka Kozera
 • Jakub Kozieł,
 • Kinga Kurowska,
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka,
 • Edyta Lasota-Bełżek,
 • Jacek Lewicki,
 • Łukasz Łukomski,
 • Justyna Madura,
 • Maciej Markowski,
 • Wioletta Marszelewska,
 • Karolina Martyniak,
 • Katarzyna Nowak,
 • Anna Mrozowska,
 • Małgorzata Piechowicz,
 • Ludwika Piwowarczyk,
 • Piotr Pokorny,
 • Beata Sejdak,
 • Agnieszka Socha-Woźniak,
 • Adam Subotkowski,
 • Dominika Wyszyńska,
 • Łukasz Wyszyński.

Lista ekspertów prawnych PKA
 • Bożena Szumielewicz

Lista ekspertów – reprezentantów studentów
 • Paweł Adamiec
 • Jakub Bakonyi
 • Damian Bąbel
 • Filip Bielec
 • Adrianna Czarnecka
 • Dominik Duralski
 • Michał Dzieciuch
 • Wojciech Fiksa
 • Sylwia Gamoń
 • Mateusz Gawroński
 • Anna Górka
 • Mateusz Gustaw
 • Olga Janiszewska
 • Barbara Jura
 • Angelika Karbowa
 • Bartosz  Kasiński
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Michał Klimczyk
 • Dawid Kolenda
 • Żaneta Komoś
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Magdalena Koziara
 • Konrad Krawczyk
 • Mateusz Kuliński
 • Dominik Leżański
 • Bartłomiej Majewski
 • Damian Michalik
 • Paweł Miry
 • Filip Ogonowski
 • Przemysław Ogórek
 • Paulina Okrzymowska
 • Błażej Papiernik
 • Magdalena Pawłowska
 • Katarzyna Piątkowska
 • Patrycja Piłat
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Maciej Rewucki
 • Łukasz Rusajczyk
 • Julia Sobolewska
 • Tomasz Stach
 • Damian Strojny
 • Paulina Tarnowska
 • Tomasz Tokarski
 • Emilia Wilgucka
 • Piotr Wodok
 • Tomasz Zarębski

Lista ekspertów reprezentujących pracodawców
 1. Zespół nauk humanistycznych
  • Paweł Czerwony
  • Anna Czuba
  • Piotr Dąbrowski
  • Przemysław Foligowski
  • Jolanta Folwarska
  • Lidia Godzwon
  • Liliana Kisiel
  • Grzegorz Konieczniak
  • Anna Kornacka
  • Anna Kostrzewska
  • Łukasz Kuciński
  • Piotr Kulczycki
  • Leszek Łukasik
  • Iwona Puciłowska
  • Maciej Siembieda
  • Włodzimierz Sobon
  • Jacek Solarz
  • Adam Szawarski
  • Małgorzata Szeląg
  • Bożena Ziemniewicz
 2. Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
  • Małgorzata Badach
  • Michał Bardo
  • Józef Bojanowski
  • Maciej Borowy
  • Wojciech Brażuk
  • Joanna Chaberska
  • Przemysław Ciesielski
  • Dominik Czapczyk
  • Paweł Czerwony
  • Anna Czuba
  • Łukasz Denys
  • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  • Edyta Doboszyńska
  • Joanna Fiącek-Czerwony
  • Tomasz Gajdziński
  • Ewa Gąsiorek
  • Michał Gniatkowski
  • Marcin Goł
  • Renata Gryczka
  • Dorota Janik
  • Bohdan Kamiński
  • Zenon Kierczyński
  • Agnieszka Klonowska
  • Dorota Konkolewska
  • Anna Kostrzewska
  • Joanna Kowalczyk – Chudy
  • Marcin Kowalski
  • Paweł Kowalski
  • Dariusz Kozera
  • Marzanna Królewicz
  • Robert Krzyszczak
  • Kazimierz Kubiak
  • Łukasz Kuciński
  • Jacek Lewicki
  • Bogdan Lewiński
  • Michał Luczewski
  • Leszek Łukasik
  • Kamil Magoś
  • Piotr Maras
  • Sebastian Margalski
  • Ryszard Moczyński
  • Tomasz Mrożek
  • Norbert Napieraj
  • Paweł Napieralski
  • Marcin Napierała
  • Paweł Nowak
  • Adrian Nowak
  • Anatol Obecny
  • Przemysław Pawlak
  • Piotr Piasecki
  • Dorota Pietrasz
  • Iwona Pietruszewska – Cętkowska
  • Dominik Postaremczak
  • Marcin Pracz
  • Mateusz Prucnal
  • Waldemar Razik
  • Zbigniew Rudnicki
  • Marta Rzadkowska
  • Maciej Siembieda
  • Ryszard Siwiec
  • Sebastian Snop
  • Justyna Sobeyko – Bejnarowicz
  • Włodzimierz Sobon
  • Jacek Solarz
  • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
  • Artur Stefański
  • Marcin Stempkowicz
  • Piotr Strychaniecki
  • Jacek Sych
  • Paulina Szczepaniak
  • Emilia Szypryt
  • Jacek Trela
  • Anna Tuchewicz
  • Tomasz Wawrzyk
  • Dariusz Więcaszek
  • Dariusz Wojcieszek
  • Marcin Wojtkowiak
  • Piotr Wolny
  • Mariusz Woźniak
  • Jan Zasadziński
  • Bożena Ziemniewicz
 3. Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
  • Michał Bardo
  • Krzysztof Bondyra
  • Iwona Bąk
  • Piotr Dąbrowski
  • Joanna Fiącek – Czerwony
  • Przemysław Foligowski
  • Ewa Gąsiorek
  • Michał Gniatkowski
  • Lidia Godzwon
  • Waldemar Grądzki
  • Patrycja Hendler-Sienkiewicz
  • Wojciech Jagodziński
  • Dorota Janik
  • Marta Janikowska
  • Bohdan Kamiński
  • Liliana Kisiel
  • Anna Kornacka
  • Joanna Kowalczyk-Chudy
  • Marcin Kowalski
  • Agnieszka Krobicka
  • Marzanna Królewicz
  • Robert Krzyszczak
  • Karolina Kuśmider
  • Jacek Lewicki
  • Bogdan Lewiński
  • Michał Luczewski
  • Leszek Łukasik
  • Kamil Magoś
  • Piotr Maras
  • Norbert Napieraj
  • Paweł Napieralski
  • Maciej Nowak
  • Paweł Nowak
  • Zbigniew Olejnik
  • Małgorzata Paluch
  • Przemysław Pawlak
  • Dominik Postaremczak
  • Marcin Pracz
  • Mateusz Prucnal
  • Marta Prusińska
  • Marta Rzadkowska
  • Maciej Siembieda
  • Sebastian Snop
  • Jacek Solarz
  • Jerzy Springer
  • Paulina Szczepaniak
  • Emilia Szypryt
  • Izabella Świłło
  • Anna Tuchewicz
  • Dariusz Wojcieszek
  • Marcin Wojtkowiak
  • Piotr Wolny
  • Bożena Ziemniewicz
 4. Zespół nauk ścisłych
  • Andrzej Burgs
  • Marcin Goł
  • Wojciech Jagodziński
  • Piotr Piasecki
  • Waldemar Razik
  • Zbigniew Rudnicki
  • Ryszard Siwiec
 5. Zespół nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  • Anna Bugajewska
  • Przemysław Ciesielski
  • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  • Magdalena Garbolińska
  • Waldemar Grądzki
  • Marta Jankowska
  • Iwona Kowalczyk
  • Sławomir Sobczyk
  • Piotr Strychaniecki
  • Marta Truskolawska
  • Anna Wawrzyk
  • Artur Wolkenstein
 6. Zespół nauk technicznych
  • Andrzej Burgs
  • Borysław Czrakcziew
  • Łukasz Denys
  • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  • Zbigniew Górnik
  • Waldemar Grądzki
  • Marta Jankowska
  • Zenon Kierczyński
  • Paweł Kowalewski
  • Paweł Kowalski
  • Dariusz Kozera
  • Robert Krzyszczak
  • Krzysztof Morańda
  • Tomasz Mrożek
  • Zbigniew Paulus
  • Krystyna Piecuch
  • Henryk Romański
  • Sławomir Sobczyk
  • Jerzy Springer
  • Piotr Strychaniecki
  • Jacek Sych
  • Marek Tenczyński
  • Artur Wolkenstein
  • Jan Zasadziński
 7. Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  • Mirosława Dzikowska
  • Dominik Czapczyk
  • Lidia Godzwon
  • Paweł Kowalewski
  • Marcin Napierała
  • Krystyna Pierzchała
  • Dorota Pietrasz
  • Iwona Puciłowska
  • Mateusz Romanowski
  • Szymon Skoczyński
  • Natalia Smolarek
  • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
  • Michał Sula
  • Paulina Szczepaniak
  • Anna Wawrzyk
  • Marcin Wojtkowiak
 8. Zespół sztuki
  • Paweł Kornacki
  • Piotr Kulczycki
  • Krzysztof Piernik
  • Jerzy Springer

Lista ekspertów ds. jakości
 • Tadeusz Bodio,
 • Janusz Frączek,
 • Marian Chudy,
 • Wanda Gaczek,
 • Stanisław Kondracki,
 • Tadeusz Kufel,
 • Izabela Kwiatkowska – Sujka,
 • Marek Lisiński,
 • Maciej Markowski,
 • Maria Próchnicka,
 • Józef Rogowski,
 • Mieczysław Socha,
 • Danuta Strahl,
 • Łukasz Sułkowski,
 • Krzysztof Szewior,
 • Adam Szot,
 • Julita Wasilczuk,
 • Jerzy Węcławski,
 • Bogdan J. Wosiewicz,
 • Jolanta Maria Żyśko.

Lista ekspertów międzynarodowych PKA
 • dr hab. Peter Adamisin – obszar nauk społecznych, (ekonomia)
 • prof. dr hab. Beata Balogova – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • dr Second Bwanakare – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • dr hab. Aleksandra Chapčáková – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras – obszar nauk przyrodniczych (biologia)
 • Dr. Ing. Marie Gabryšová – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. dr hab. Karol Görner – obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • prof. Bogusław Grużewski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof.  Tomas Kačerauskas  – obszar nauk społecznych
 • dr hab. Kamil Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo) obszar nauk społecznych (socjologia)
 • dr hab. Maria Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo)
 • prof. dr hab. Peter Konya – obszar nauk humanistycznych (historia)
 • dr Halina Kotikovă – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia, turystyka i rekreacja)
 • dr hab. Irena Medňanskă – obszar sztuki, dziedzina sztuk muzycznych (instrumentalistyka)
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute – obszar sztuki
 • dr hab. Marek Michalski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Grzegorz Monastyrski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • dr Jana Raclavskă – obszar nauk humanistycznych (polonistyka)
 • prof. Miroslav Sasek – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof. Tadeusz Siwek – obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk o ziemi (geografia)
 • dr Beate Stortkuhl – obszar nauk humanistycznych
 • dr Olgierd Swiatkiewicz – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu)
 • dr inż. Grzegorz Szewczyk – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr Józef Szymeczek – obszar nauk humanistycznych (historia, religioznawstwo)
 • dr Jolanta Urbanowič – obszar nauk społecznych/dziedzina nauk prawnych/nauki o administracji
 • prof. Ladislav Varkoly – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr hab. inż. Michal Zábovský – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • prof. Aleś Zaricky – obszar nauk humanistycznych
 • dr Grzegorz Zgraja – obszar sztuki
 • prof. dr hab. Jan Zielonka – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych