Wyróżnione kierunki studiów i jednostki uczelni.

Poniżej prezentujemy pełną listę wyróżnionych przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunków studiów i jednostek organizacyjnych uczelni od 2002 r.

Lista uporządkowana jest według dat podjęcia odpowiednich uchwał oraz aktualizowana równolegle do pełnej listy ocen, zawierającej także raporty zespołów oceniających poszczególne kierunki studiów i jednostki oraz uchwały podjęte przez Prezydium Komisji. Oceny wyróżniające uzyskane w wyniku procedury oceny instytucjonalnej zawierają odpowiednią informację w kolumnie „nazwa kierunku”.

Przypominamy ponadto, że zgodnie ze statutem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceny wyróżniające przyznawane są obecnie na 8 lat.

Wyróżnione kierunki studiów i jednostki organizacyjne