Skład PKA w latach 2002 - 2004 (I kadencja).

Władze Państwowej Komisji Akredytacyjnej I kadencji:

(skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącej kadencji opublikowany został tutaj)

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Jamiołkowski
Sekretarz: prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Marek Dietrich oraz prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński

Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

prof. dr hab. Sylwester Dworacki
prof. dr hab. Jacek Fisiak
prof. dr hab. Piotr Kowalski
prof. dr hab. Jerzy Krakowski
dr hab. Marcin Krygier
ks. prof. dr hab. Jan Nagórny
prof. dr hab. Marta Wyka
prof. dr hab. Jerzy Zdrada

Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych

Przewodniczący – dr hab. Jacek Bielecki

dr hab. Marian Adam Gasiński
prof. dr hab. Marek Koter
prof. dr hab. Tadeusz Sywula
prof. dr hab. Edward Śpiewla

Zespół Kierunków Studiów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Przwodniczący – prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Dembiński

dr Maria Baster-Grząślewicz
prof. dr hab. Zbigniew Grande
prof. dr hab. Zenon Łukaszewski
prof. dr hab. Andrzej Szałas (do 01.08.2003 r.)
prof. dr hab. Maciej M. Sysło (od 01.08.2003 r.)

Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Strzeżek

prof. dr hab. Edward Kołakowski
prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki (od 18.06.2002 r.)
dr hab. Zbigniew Skinder (do 18.06.2002 r.)
prof. dr hab. Bogdan Józef Wosiewicz

Zespół Kierunków Studiów Medycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Pawlaczyk (do 13.09.2002 r. – prof. dr hab. Maciej Gembicki)

prof. dr hab. Marek Grzybiak (od 10.10.2002 r.)
dr hab. Andrzej Pająk
prof. dr hab. Hubert Wanyura
prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz

Zespół Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego

Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Chmura

prof. dr hab. Sławomir Drozdowski
prof. dr hab. Jerzy Grossman
dr Jerzy Urniaż
dr hab. Ryszard Winiarski

Zespół Kierunków Studiów Technicznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Marek Dietrich

prof. dr hab. Andrzej Królikowski
prof. dr hab. Bohdan Macukow
prof. dr hab. Stanisłąw Mitkowski
prof. dr hab. Ryszard Parkitny
prof. dr hab. Zdzisław Franciszek Piątek
dr hab. Jan Zawadiak
prof. dr hab. Jan Żurek

Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński

prof. dr hab. Jerzy Altkorn (od 18.06.2002 r.)
prof. dr hab. Marcin Bielski
prof. dr hab. Jerzy Dietl
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (od 18.06.2002 r.)
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (do 23.10.2003)
prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
prof. dr hab. Danuta Strahl
prof. dr hab. Tadeusz Wojciechowski (od 23.10.2003 r.)
prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
prof. dr hab. Leszek Żabiński (od 23.10.2003 r.)

Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Marek
prof. dr hab. Janusz Borkowski
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (do 28.03.2002 r.)
dr hab. Stanisław Kalus
dr hab. Leszek Korporowicz
prof. dr hab. Jacek Majchrowski (do 28.03.2002 r.)
prof. dr hab. Andrzej Mania
prof. dr hab. Stefan Mieszalski
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (od 13.09.2002 r.)
dr hab. Wojciech Witkowski

Zespół Kierunków Studiów Artystycznych

Przewodniczący – prof. Joachim Pichura (do 19.08.2002 r. prof. Wojciech Mueller)

dr Joanna Lemann-Zajicek
prof. Ryszard Hunger
prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska
prof. Zygmunt Rafał Strent (od 19.08.2002 r.)