Skład PKA w latach 2005 - 2007 (II kadencja).

Władze Państwowej Komisji Akredytacyjnej II kadencji:

(skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącej kadencji opublikowany został tutaj)

Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Marciniak,
Sekretarz: dr hab. dr hab. Mieczysław W. Socha,
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Marek Dietrich oraz prof dr hab. Andrzej Mania

Sprawozdanie z działalności PKA w latach 2005 – 2007 dostępne jest tutaj.

Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Jacek Fisiak

prof. dr hab. Janusz Arabski
prof. dr hab. Sylwester Dworacki
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
prof. dr hab. Piotr Władysław Kowalski
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych

Przewodniczący – dr hab. Jacek Bielecki

dr hab. Marian Adam Gasiński
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
prof. dr hab. Elżbieta Lonc
prof. dr hab. Józef Szmeja

Zespół Kierunków Studiów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Kazimierz Goebel

prof. dr hab. Zbigniew Grande
prof. dr hab. Reinhard Kulessa
prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski
dr hab. Andrzej Marciniak
dr hab. Wiesław Szast

Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

Przewodniczący – Bogdan Józef Wosiewicz

prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki
prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński
prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

Zespół Kierunków Studiów Medycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Pawlaczyk

dr Anna Abramczyk
prof. dr hab. Marek Grzybiak
dr hab. Andrzej Pająk
prof. dr hab. Hubert Wanyura

Zespół Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego

Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Chmura

prof. dr hab. Sławomir Andrzej Drozdowski
dr hab. Kazimierz Kochanowicz
dr hab. Andrzej Kwolek
dr hab. Anna Nowakowska

Zespół Kierunków Studiów Technicznych

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak

prof. dr hab. Marek Dietrich
prof. dr hab. Waldemar Kamrat
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski
prof. dr hab. inż. Roman Nadolski
dr hab. inż. Jerzy Świątek

Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych

Przewodnicząca – prof. dr hab. Danuta Strahl

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
dr hab. Marek Lisiński
prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
dr hab. Barbara Pogonowska
dr hab. Wojciech Popławski
dr hab. Marek Rocki
prof. dr hab. Adam Szewczuk
prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Mania

prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska
dr hab. Henryk Goik
prof. dr hab. Andrzej Janowski
dr hab. Jan Jeżewski
prof. dr hab. Stefan Mieszalski
dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk
prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski
prof. dr hab. Wojciech Witkowski
dr hab. Krystyna Wojtczak

Zespół Kierunków Studiów Artystycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Joachim Pichura

prof. Andrzej Banachowicz
prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
prof. Grażyna Korpal
prof. Zygmunt Rafał Strent

Zespół Kierunków Studiów Wojskowych

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski

dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski
dr hab. Marek Lisiecki
dr hab. Stanisław Sirko
dr Andrzej Urban

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP – Leszek Cieśla.