Skład PKA w latach 2008 - 2011 (III kadencja).

Władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej III kadencji:

(skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącej kadencji opublikowany został tutaj)

Przewodniczący: dr hab. Marek Rocki,
Sekretarz: dr hab. dr hab. Mieczysław W. Socha,
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Strahl,

Sprawozdanie z działalności PKA w latach 2008 – 2011 dostępne jest tutaj.

Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Staniszewski

prof. dr hab. Wojciech Bałus
prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
prof. dr hab. Joanna Pyszny
ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
dr hab. Marek Cieszkowski

Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
dr hab. Katarzyna Potyrała
dr hab. Bożena Witek
dr Maria Młot

Zespół Kierunków Studiów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Zenon Łukaszewski

prof. dr hab. Sławomir Kołodziej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
dr hab. Jarosław Górnicki
dr Zofia Muzyczka

Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan Józef Wosiewicz

prof. dr hab. Stanisław Kondracki
prof. dr hab. Janusz Pala
prof. dr hab. inż. Franciszek Rudnicki
dr hab. Renata Dobromilska
dr inż. Karol Krajewski

Zespół Kierunków Studiów Medycznych

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Laudański

prof. dr hab. Jacek Szepietowski
prof. dr hab. Hubert Wanyura
dr hab. Zbigniew Celewicz
dr hab. Maciej Wilczak
dr Tomasz Dawiskiba
dr Iwona Maciąg-Tymecka

Zespół Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Drozdowski

prof. dr hab. Czesław Urbanik
dr hab. Krystyna Dwucet
dr hab. Janusz Iskra
dr hab. Krzysztof Prusik
dr Maria Długosielska

Zespół Kierunków Studiów Technicznych

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior

prof. dr hab. inż. Marian Chudy
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
prof. dr hab. Jerzy Świątek
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski
dr hab. inż. Adam Marciniec
dr hab. Jarosław Stepaniuk
dr inż. Waldemar Mironiuk

Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych

Przewodnicząca – prof. dr hab. Danuta Strahl

prof. dr hab. Piotr Dominiak
prof. dr hab. Ryszard Janikowski
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
prof. dr hab. Marek Lisiński
prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
dr hab. Wojciech Popławski
dr hab. Józef Rogowski

Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych

Przewodniczący – dr hab. Tadeusz Bodio

prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
prof. dr hab. Janusz Mucha
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
dr hab. Wawrzyniec Konarski
dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
dr hab. Krzysztof Szewior
dr Piotr Sitniewski

Zespół Kierunków Studiów Artystycznych

Przewodniczący – prof. Joachim Pichura

prof. Andrzej Banachowicz
prof. Andrzej Godek
prof. Stanisław Górka
prof. Adam Romaniuk
dr hab. Paulina Komorowska-Birger

Zespół Kierunków Studiów Wojskowych

Przewodniczący – prof. dr hab. Czesław Flanek

dr hab. Janusz Karpowicz
dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski
dr hab. Stanisław Sirko
dr inż. Andrzej Urban

Przewodnicząca Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – Dominika Kita