Skład PKA w latach 2012 - 2015 (IV kadencja).

Władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji:

(skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącej kadencji opublikowany został tutaj)

Przewodniczący: dr hab. Marek Rocki,
Sekretarz: dr hab. Józef Rogowski,
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Strahl,
Wiceprzewodniczący: dr hab. Mieczysław W. Socha (do 31.12.2013 r.)

Skład zespołów działających w ramach obszaru:

1. Nauk humanistycznych:
Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Bałus,
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz,
dr hab. Ewa Chmielecka,
prof. dr hab. Wojciech Kalaga,
dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj,
prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska,
prof. dr hab. Cezary Kuklo – od 21.09.2012 r.,
dr hab. Beata Maria Mikołajczyk,
dr hab. Elżbieta Osewska,
prof. dr hab. Joanna Pyszny,
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł (przedstawiciel pracodawców),
prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski – do 15.09.2012 r.,
dr hab. Maria Próchnicka – do 30.09.2014 r.,

2. Nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych:
Przewodnicząca – prof. dr hab. Danuta Strahl,
dr hab. Wiesław Ciechomski,
dr hab. Wojciech Downar,
prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek,
prof. dr hab. Tadeusz Kufel (przedstawiciel pracodawców),
prof. dr hab. Marek Lisiński,
prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz (przedstawiciel pracodawców),
prof. dr hab. Grażyna Trzpiot – od 15.04.2014 r.,
dr hab. Bogusław Plawgo – do 30.09.2014 r.,
dr hab. Mieczysław W. Socha – do 31.12.2013 r.,

3. Nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych:
Przewodniczący – dr hab. Krzysztof Szewior,
dr hab. Wiesław Ambrozik (przedstawiciel pracodawców) – od 15.03.2012 r.,
ks. dr hab. Tadeusz Bąk,
dr hab. Paweł Artur Chmielnicki – od 31.12.2012 r.,
prof. dr hab. inż. Stanisław Dworecki,
dr hab. Roman Konarski,
prof. dr hab. Amadeusz Krause,
dr Mirosław Marciniak,
prof. dr hab. Bożena Muchacka,
dr Beata Paxford (przedstawicielka pracodawców) – od 15.03.2012 r.,
dr hab. Renata Stojecka-Zuber,
dr hab. Bogumił Szmulik,
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek,
prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski (przedstawiciel pracodawców) – do 27.02.2012 r.,
dr hab. Andrzej Korybski – do 30.09.2014 r.,
dr Piotr Sitniewski – do 16.10.2012 r.,
dr hab. Katarzyna Laskowska – do 08.02.2012 r.,

4. Nauk ścisłych:
Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Diks,
prof. dr hab. Hanna Gulińska,
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński,
dr hab. Marek Kowalski (przedstawiciel pracodawców),
prof. dr hab. Marcin Studniarski,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc – do dnia 30.09.2014 r.,

5. Nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:
Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz,
dr hab. Krystyna Dwucet,
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak,
prof. dr hab. Halina Gabryś,
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska,
dr hab. inż. Jeremi Królikowski (przedstawiciel pracodawców),
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – od 21.09.2012 r.,
dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń – do 30.09.2014 r.,
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – do 15.02.2012 r.,
prof. dr hab. Piotr Stypiński – do 30.09.2014 r.,
dr hab. inż. Sylwester Tabor – do dnia 31 sierpnia 2012 r.,

6. Nauk technicznych:
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marian Chudy,
dr hab. inż. Ryszard Golański,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski – od 21.09.2012 r.,
dr hab. Zygmunt Mazur,
prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis,
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka,
dr hab. inż. Małgorzata Sterna,
dr inż. Ryszard Szczebiot (przedstawiciel pracodawców),
dr hab. inż. Janusz Uriasz,
dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz,
dr hab. inż. Szczepan Woliński – od 20.09.2012 r.,
dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki (przedstawiciel pracodawców) – od 15.03.2012 r.,
dr hab. inż. Antoni Waldemar Żuchowicki,
dr hab. Lidia Dąbek – do dnia 31.08.2012 r.,
dr Lech Kurkliński (przedstawiciel pracodawców) – do 30.01.2012 r.,
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – do 13.04.2012 r.,
dr hab. inż. Adam Marciniec – do dnia 31.08.2012 r.,
prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska – do 30.09.2014 r.,

7. Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej:
Przewodnicząca – dr hab. Bożena Czarkowska – Pączek – członek PKA od 31.12.2012 r.,
dr Tomasz Dawiskiba,
dr Dorota Gazurek,
dr Lidia Huber,
prof. dr hab. Janusz Iskra – od 5 grudnia 2013 r.,
prof. dr hab. Józef Kobos,
dr hab. Małgorzata Krawczyk – Kuliś – od 5 grudnia 2013 r.,
dr hab. Anna Machoy – Mokrzyńska,
dr Iwona Maciąg-Tymecka,
prof. dr hab. Wojciech Mielicki,
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura,
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (przedstawiciel pracodawców),
dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz – od 5 grudnia 2013 r.,
prof. dr hab. Józef Bergier – do 30.09.2013 r.,
dr Michał Dwornik – do 16.10.2012 r.,
prof. dr hab. Marta Tanasiewicz – do 30.09.2014 r.,
dr hab. Jolanta Maria Żyśko – do 30.09.2013 r.,

8. Sztuki:
Przewodniczący – prof. Joachim Pichura,
prof. Sławomir Kaczorowski,
prof. Michał Kliś,
prof. Adam Romaniuk,
dr Artur Stefański (przedstawiciel pracodawców),
prof. Janusz Maria Tylman,
dr hab. Edward Wojtaszek – do 30.09.2014 r.,

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusz Mrozek (od 01.01.2015 r.)
Piotr Muller – 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.,
Dominika Kita – 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

Skład Zespołu odwoławczego:
dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń,
dr hab. Andrzej Korybski,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc,
dr hab. Maria Próchnicka,
dr hab. Bogusław Plawgo,
prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska,
prof. dr hab. Piotr Stypiński,
dr hab. Marta Tanasiewicz,
dr hab. Edward Wojtaszek.

Skład Zespołu ds. Etyki:
Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
prof. dr hab. Józef Kobos
prof. dr hab. Marek Kowalski
dr hab. Elżbieta Osewska
prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
dr hab. Jolanta Maria Żyśko – do 30.09.2013 r.