Aktualności

Kalendarz wizytacji

Kwiecień

Maj 2021

Czerwiec
1 Maj, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

2 Maj, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

3 Maj, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

4 Maj, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

5 Maj, 2021

na kierunku geofizyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

6 Maj, 2021

na kierunku geofizyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Collegium Civitas w Warszawie;

7 Maj, 2021

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Collegium Civitas w Warszawie;

na kierunku technologia żywości i żywienie człowieka prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

8 Maj, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku technologia żywości i żywienie człowieka prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

9 Maj, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;

10 Maj, 2021

na kierunku inżynieria procesowa prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

na kierunku matematyka prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;

11 Maj, 2021

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku inżynieria procesowa prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

na kierunku matematyka prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;

na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczo-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

12 Maj, 2021

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczo-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku żywienie człowieka i dietetyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanstyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie;

13 Maj, 2021

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku rolnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku żywienie człowieka i dietetyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanstyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

14 Maj, 2021

na kierunku rolnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

15 Maj, 2021

na kierunku położnictwo prowadzonym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu;

16 Maj, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie;

17 Maj, 2021

na kierunku grafika prowadzonym przez Akademię Sztuki w Szczecinie;

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku transport prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;

18 Maj, 2021

na kierunku grafika prowadzonym przez Akademię Sztuki w Szczecinie;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku informatyka prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku administracja prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku transport prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;

19 Maj, 2021

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku administracja prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku iberystyka prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku informatyka prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

20 Maj, 2021

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku geoturystyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku iberystyka prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku sinologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

21 Maj, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku geoturystyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej;

na kierunku innowacyjna gospodarka prowadzonym w Uniwersytecie Morskim w Gdyni;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

na kierunku sinologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu;

22 Maj, 2021

na kierunku innowacyjna gospodarka prowadzonym w Uniwersytecie Morskim w Gdyni;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej;

23 Maj, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;

na kierunku towaroznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Morskim w Gdyni;

24 Maj, 2021

na kierunku matematyka prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Akademii im. Jana Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku towaroznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Morskim w Gdyni;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie;

25 Maj, 2021

na kierunku matematyka prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Akademii im. Jana Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

na kierunku filologia romańska prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie;

26 Maj, 2021

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku filologia romańska prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

27 Maj, 2021

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

28 Maj, 2021

na kierunku technologia drewna prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku administracja prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

29 Maj, 2021

na kierunku administracja prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej;

na kierunku technologia drewna prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

30 Maj, 2021

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej;

31 Maj, 2021

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;

Ludzie

Ludzie

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Logo Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies