Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
ikona - uczelnia

Aktualności

ołówki
ołówki

Kalendarz wizytacji

Events for 27 Luty

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

Wydarzenia dla 1 Marzec
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 2 Marzec
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 3 Marzec
Brak wydarzeń
4 Marzec, 2023

na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku animacja kultury prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzone w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;

5 Marzec, 2023

na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku animacja kultury prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzone w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;

6 Marzec, 2023

na kierunku neurobiologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w  Politechnice Morskiej w Szczecinie;

na kierunku grafika prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

7 Marzec, 2023

na kierunku neurobiologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w  Politechnice Morskiej w Szczecinie;

na kierunku grafika prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

8 Marzec, 2023

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

na kierunku technologie żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie;

9 Marzec, 2023

na kierunku technologie żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie;

na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

10 Marzec, 2023

na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku terapia zajęciowa prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu;

na kierunku media i dziennikarstwo prowadzonej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych  Filii w Myślenicach;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie;

11 Marzec, 2023

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu;

na kierunku media i dziennikarstwo prowadzonej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych  Filii w Myślenicach;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie;

na kierunku terapia zajęciowa prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Filii w Sochaczewie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu;

12 Marzec, 2023

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Filii w Sochaczewie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu;

13 Marzec, 2023

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim;

na kierunku ogrodnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Rzeszowie;

14 Marzec, 2023

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim;

na kierunku ogrodnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Rzeszowie;

na kierunku teleinformatyka prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku inżynieria i logistyka prowadzonym w Politechnice Lubelskiej;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

15 Marzec, 2023

na kierunku teleinformatyka prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku inżynieria i logistyka prowadzonym w Politechnice Lubelskiej;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku historia prowadzonym w Akademii Pomorskiej Słupsku;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum w Krakowie;

16 Marzec, 2023

na kierunku historia prowadzonym w Akademii Pomorskiej Słupsku;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum w Krakowie;

na kierunku zielarstwo i fitoprodukty prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku psychologia prowadzonym w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Filii w Sopocie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku informatyka i systemy informacyjne prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

17 Marzec, 2023

na kierunku zielarstwo i fitoprodukty prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku psychologia prowadzonym w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Filii w Sopocie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku informatyka i systemy informacyjne prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku administracja prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Filii w Warszawie;

na kierunku psychologia prowadzonym w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

18 Marzec, 2023

na kierunku administracja prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Filii w Warszawie;

na kierunku psychologia prowadzonym w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

Wydarzenia dla 19 Marzec
Brak wydarzeń
20 Marzec, 2023

na kierunku grafika prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w filii w  Cieszynie;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w filii w  Łucku;

na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

21 Marzec, 2023

na kierunku grafika prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w filii w  Cieszynie;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w filii w  Łucku;

na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie;

22 Marzec, 2023

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie;

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

23 Marzec, 2023

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku filologia prowadzonym w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Filii w Szczecinku;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie;

24 Marzec, 2023

na kierunku filologia prowadzonym w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Filii w Szczecinku;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Akademia Nauk Społecznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;

25 Marzec, 2023

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Akademia Nauk Społecznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;

Wydarzenia dla 26 Marzec
Brak wydarzeń
27 Marzec, 2023

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonej w Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

28 Marzec, 2023

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonej w Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

na kierunku systemy sterowania inteligentnymi budynkami prowadzonym w Politechnice Łódzkiej;

na kierunki technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

29 Marzec, 2023

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

na kierunku systemy sterowania inteligentnymi budynkami prowadzonym w Politechnice Łódzkiej;

na kierunki technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

30 Marzec, 2023

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsko-Białej;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

31 Marzec, 2023

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsko-Białej;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku inżynieria obliczeniowa prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu;

Events for 1 kwiecień

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku inżynieria obliczeniowa prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu;

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies