Aktualności

img-news

Kalendarz wizytacji

Luty

Marzec 2020

Kwiecień
1 Marzec, 2020

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie; 

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu;

2 Marzec, 2020

na kierunku wojsko w systemie służb publicznych prowadzonym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; 

na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej; 

3 Marzec, 2020

na kierunku wojsko w systemie służb publicznych prowadzonym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; 

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; 

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 

na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej; 

4 Marzec, 2020

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; 

5 Marzec, 2020

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; 

6 Marzec, 2020

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnika Rzeszowskiej; 

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;  

na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja prowadzonym w Politechnice Opolskiej; 

na kierunku pedagogika prowadzonym Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie; 

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim; 

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; 

7 Marzec, 2020

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;  

na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja prowadzonym w Politechnice Opolskiej; 

na kierunku pedagogika prowadzonym Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie; 

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim; 

na kierunku ekonomia prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy; 

na kierunku administracja prowadzonym Gdańskiej Szkole Wyższej WZ w Olsztynie; 

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnika Rzeszowskiej; 

8 Marzec, 2020

na kierunku administracja prowadzonym Gdańskiej Szkole Wyższej WZ w Olsztynie; 

na kierunku ekonomia prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy; 

9 Marzec, 2020

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Krakowskiej; 

na kierunku informatyka prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku; 

10 Marzec, 2020

na kierunku informatyka stosowana prowadzonym w Politechnice Warszawskiej; 

na kierunku filologiprowadzonym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile; 

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Krakowskiej; 

11 Marzec, 2020

na kierunku filologiprowadzonym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile; 

na kierunku górnictwo i geologia prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

na kierunku informatyka stosowana prowadzonym w Politechnice Warszawskiej; 

12 Marzec, 2020

na kierunku górnictwo i geologia prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

13 Marzec, 2020

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Łódzkiej; 

na kierunku automatyka przemysłowa prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej; 

14 Marzec, 2020

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Łódzkiej; 

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 

na kierunku ekonomia prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; 

na kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim; [AKTUALIZACJA]

na kierunku automatyka przemysłowa prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej; 

15 Marzec, 2020

na kierunku ekonomia prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; 

na kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim; [AKTUALIZACJA]

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 

16 Marzec, 2020

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu; 

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

17 Marzec, 2020

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu; 

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

18 Marzec, 2020

na kierunku transport prowadzonym w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie; 

na kierunku bezpieczeństwo żywności prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu; 

19 Marzec, 2020

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej; 

na kierunku reżyseria prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Filmowo, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; 

na kierunku bezpieczeństwo żywności prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

20 Marzec, 2020

na kierunku reżyseria prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Filmowo, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; 

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

na kierunku Informatyka i ekonometria produkcji prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; 

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; [AKTUALIZACJA]

na kierunku politologia prowadzonym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; 

na kierunku zootechnika prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; 

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej; 

21 Marzec, 2020

na kierunku Informatyka i ekonometria produkcji prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; 

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; [AKTUALIZACJA]

na kierunku politologia prowadzonym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; 

na kierunku zootechnika prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; 

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

na kierunku ekonomia produkcji prowadzonym w Politechnice Opolskiej; 

na kierunku filologia prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; 

na kierunku administracja prowadzonym Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu; 

na kierunku administracja prowadzonym Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; 

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

22 Marzec, 2020

na kierunku filologia prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; 

na kierunku administracja prowadzonym Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu; 

na kierunku administracja prowadzonym Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; 

na kierunku mechatronika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Filii w Tomaszowie Mazowieckim Uniwersytetu Łódzkiego; 

 

na kierunku ekonomia produkcji prowadzonym w Politechnice Opolskiej; 

23 Marzec, 2020

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Filii w Tomaszowie Mazowieckim Uniwersytetu Łódzkiego; 

 

na kierunku mechatronika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

24 Marzec, 2020

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

25 Marzec, 2020

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 

na kierunku geologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim; 

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

26 Marzec, 2020

na kierunku geologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim; 

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 

27 Marzec, 2020

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; [AKTUALIZACJA]

28 Marzec, 2020

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; [AKTUALIZACJA]

29 Marzec, 2020

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 

30 Marzec, 2020

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej; 

31 Marzec, 2020

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej; 

Ludzie

Ludzie

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Logo Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies