Aktualności

img-news

Kalendarz wizytacji

Listopad

Grudzień 2019

Styczeń
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nie
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
1 Grudzień, 2019

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu;

2 Grudzień, 2019

na kierunku pedagogika prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

3 Grudzień, 2019

na kierunku terapia zajęciowa powadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie;

na kierunku biotechnologia medyczna prowadzona w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;

4 Grudzień, 2019

na kierunku biotechnologia medyczna prowadzona w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku fizyka prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku astronomia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;

na kierunku terapia zajęciowa powadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie;

5 Grudzień, 2019

powtórna ocena na kierunku matematyka prowadzonym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

na kierunku fizyka prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku astronomia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

6 Grudzień, 2019

na kierunku administracja prowadzonym w Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku;

na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

7 Grudzień, 2019

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Społecznej Akademii nauk w Łodzi;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

na kierunku administracja prowadzonym w Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku;

na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

8 Grudzień, 2019

na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Bydgoskiej Szkole Wyższej;

na kierunku rolnictwo prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Społecznej Akademii nauk w Łodzi;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;

9 Grudzień, 2019

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku grafika prowadzonym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;

na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka prowadzonych na Politechnice Krakowskiej;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Bydgoskiej Szkole Wyższej;

na kierunku rolnictwo prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

10 Grudzień, 2019

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;

na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka prowadzonych na Politechnice Krakowskiej;

na kierunku administracja prowadzonym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku grafika prowadzonym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;

11 Grudzień, 2019

na kierunku administracja prowadzonym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

na kierunku biologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku odnawialne źródła energii prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

powtórna ocena programowa na kierunku komunikacja europejska prowadzonym w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka prowadzonych na Politechnice Krakowskiej;

12 Grudzień, 2019

powtórna ocena na kierunku pielęgniarstwo powadzonym w Akademii Polonijnej w Częstochowie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku prawo prowadzonym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

na kierunku filozofia prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku biologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku odnawialne źródła energii prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

13 Grudzień, 2019

na kierunku prawo prowadzonym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

na kierunku filozofia prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

na kierunku lotnictwo prowadzonym Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach;

powtórna ocena na kierunku pielęgniarstwo powadzonym w Akademii Polonijnej w Częstochowie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

14 Grudzień, 2019

na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach;

na kierunku administracja prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

na kierunku lotnictwo prowadzonym Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

15 Grudzień, 2019

na kierunku administracja prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

Wydarzenia dla 16 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 17 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 18 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 19 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 20 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 21 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 22 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 23 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 24 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 25 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 26 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 27 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 28 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 29 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 30 Grudzień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 31 Grudzień
Brak wydarzeń

Ludzie

Ludzie

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Współpracujemy z zagranicą