Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
ikona - uczelnia

Aktualności

ołówki
ołówki

Kalendarz wizytacji

Events for 25 kwiecień

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku lekarskim prowadzonym Uniwersytecie w Białystoku;

Events for 26 kwiecień

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku lekarskim prowadzonym Uniwersytecie w Białystoku;

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Białymstoku;

na kierunku geologia stosowana prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

Events for 27 kwiecień

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Białymstoku;

na kierunku geologia stosowana prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

Events for 28 kwiecień

na kierunku inspekcja weterynaryjna prowadzonym w Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich;

na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku antropologia literatury, teatru i filmu  prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

Events for 29 kwiecień

na kierunku inspekcja weterynaryjna prowadzonym w Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich;

na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku antropologia literatury, teatru i filmu  prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku informatyka prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy;

Events for 30 kwiecień

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku informatyka prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy;

Wydarzenia dla 1 Maj
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 2 Maj
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 3 Maj
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 4 Maj
Brak wydarzeń
5 Maj, 2022

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademii Morskiej w Szczecinie;

6 Maj, 2022

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademii Morskiej w Szczecinie;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie;

7 Maj, 2022

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie;

Wydarzenia dla 8 Maj
Brak wydarzeń
9 Maj, 2022

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;

na kierunku rzeźba prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

10 Maj, 2022

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;

na kierunku rzeźba prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku filologia angielska z pedagogiką prowadzoną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Filii w Kaliszu;

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku ekobiznes prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

11 Maj, 2022

na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku filologia angielska z pedagogiką prowadzoną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Filii w Kaliszu;

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku ekobiznes prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

12 Maj, 2022

na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku browarnictwo i słodownictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni;

13 Maj, 2022

na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku browarnictwo i słodownictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim;

14 Maj, 2022

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni;

15 Maj, 2022

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni;

16 Maj, 2022

na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

17 Maj, 2022

na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

na kierunku teologia prowadzonym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku psychologia prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku chemia kosmetyczna prowadzonym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie;

18 Maj, 2022

na kierunku teologia prowadzonym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku psychologia prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku chemia kosmetyczna prowadzonym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie;

19 Maj, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

20 Maj, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie;

21 Maj, 2022

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie;

Wydarzenia dla 22 Maj
Brak wydarzeń
23 Maj, 2022

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

na kierunku informatyka gier komputerowych prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

24 Maj, 2022

na kierunku instrumentalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

na kierunku informatyka gier komputerowych prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim;

25 Maj, 2022

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim;

26 Maj, 2022

na kierunku geoinformatyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku technologia i organizacja gastronomii prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

27 Maj, 2022

na kierunku geoinformatyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku technologia i organizacja gastronomii prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Akademii Technologiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

28 Maj, 2022

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Akademii Technologiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

Wydarzenia dla 29 Maj
Brak wydarzeń
30 Maj, 2022

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

31 Maj, 2022

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

na kierunku skandynawistyka prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Częstochowskiej;

Events for 1 czerwiec

na kierunku skandynawistyka prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Częstochowskiej;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;

Events for 2 czerwiec

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomii w Lublinie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach;

na kierunku inżynieria danych prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

Events for 3 czerwiec

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomii w Lublinie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach;

na kierunku inżynieria danych prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;

na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim w Filii w Sulechowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Kotarbińskiego w Olsztynie;

na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

Events for 4 czerwiec

na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim w Filii w Sulechowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Kotarbińskiego w Olsztynie;

na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Filii w Lęborku;

Events for 5 czerwiec

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Filii w Lęborku;

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies