Wyniki konkursu Erasmus+: projekt złożony przez PKA zatwierdzony!

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków zgłoszonych w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. W rankingu zatwierdzonych wniosków projekt EIQAS koordynowany przez Polską Komisję Akredytacyjną zajął trzecie miejsce.

EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance Systems – Doskonalenie Wewnętrznych Systemów Zapewniania Jakości) ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów:

  • zwiększenia stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek opracowanych przez ENQA, a także zidentyfikowanie i rozpowszechnienie w krajach partnerskich tzw. dobrych praktyk w wewnętrznym zapewnianiu jakości oraz
  • doskonalenia metodologii dokonywania ocen przez agencje akredytacyjne poprzez ich wielostronne porównanie oraz wypracowanie najlepszych praktyk.

Szczegółowe informacje na temat projektu będą udostępniane na dedykowanej stronie internetowej po jego uruchomieniu.

Pełna lista zatwierdzonych wniosków znajduje się na stronie Narodowej Agencji.