Lista ocen programowych planowanych w dniach 15 – 21 stycznia.

Następujące oceny programowe zostaną przeprowadzone w dniach 15 – 21 stycznia br.:

 • 15 – 16 stycznia:
  • na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
  • na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
 • 16 – 17 stycznia:
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej;
 • 17 – 18 stycznia:
  • na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „fizyka techniczna” prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • 18 – 19 stycznia:
  • na kierunku „informatyka stosowana” prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 19 – 20 stycznia:
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • 20 – 21 stycznia:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
  • na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” prowadzonym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.