Wizytacje PKA w dniach 19 – 25 lutego br.

W dniach 19 – 25 lutego zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe:

  • 20 – 21 lutego:
    • na kierunku „ochrona przyrody” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • 21 lutego:
    • na kierunku „architektura” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (ocena powtórna).
  • 24 – 25 lutego:
    • na kierunku „inżynieria zarządzania” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.