Wizytacje w pierwszej połowie września 2019 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie powtórnej oceny programowej, w pierwszej połowie września Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała wizytację na kierunku “malarstwo” prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie. Wizytacja odbędzie się w dniu 10 września br.