Wizytacje w pierwszej połowie grudnia 2019 r.

Wizytacje w pierwszej połowie grudnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie
oceny programowej, w pierwszej połowie grudnia Polska Komisja
Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

30 listopada-1 grudnia

 • na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu;

2-3 grudnia

 • na kierunku pedagogika prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

3-4 grudnia

 • na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;
 • na kierunku terapia zajęciowa powadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie;
 • na kierunku biotechnologia medyczna prowadzona w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;
 • na kierunku kosmetologia prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

4-5 grudnia

 • na kierunku fizyka prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
 • na kierunku astronomia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

5 grudnia

 • powtórna ocena programowa na kierunku matematyka prowadzonym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;

5-6 grudnia

 • na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile;
 • na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

6-7 grudnia

 • na kierunku administracja prowadzonym w Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku;
 • na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

7-8 grudnia

 • na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Społecznej Akademii nauk w Łodzi;
 • na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;
 • na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

8-9 grudnia

 • na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Bydgoskiej Szkole Wyższej;
 • na kierunku rolnictwo prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 • na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Politechnice Opolskiej;

9-10 grudnia

 • na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • na kierunku grafika prowadzonym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;
 • na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;

9-11 grudnia

 • na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka prowadzonych na Politechnice Krakowskiej;

10-11 grudnia

 • na kierunku administracja prowadzonym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
 • na kierunku praca socjalna prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

11 grudnia

 • na kierunku komunikacja europejska prowadzonym w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

11-12 grudnia

 • na kierunku biologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
 • na kierunku odnawialne źródła energii prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

13 grudnia

 • powtórna ocena na kierunku pielęgniarstwo powadzonym w Akademii Polonijnej w Częstochowie;

12-13 grudnia

 • na kierunku biotechnologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
  na kierunku prawo prowadzonym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • na kierunku pedagogika prowadzonym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
  na kierunku filozofia prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

13-14 grudnia

 • na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • na kierunku lotnictwo prowadzonym Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;
 • na kierunku lekarskim prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach;

14-15 grudnia

 • na kierunku administracja prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.