Harmonogram szkoleń dla członków i ekspertów PKA

Harmonogram szkoleń dla członków i ekspertów PKA

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w I kwartale 2020 r. szereg szkoleń w formie webinariów dedykowanych dla członków i ekspertów PKA. Przedmiotem szkoleń będą akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym, a także zakres i sposób oceny dokonywanej w ramach poszczególnych kryteriów stosowanych przez Komisję. Główną osobą prowadzącą szkolenia będzie Pani dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA.

Tematyka
Forma
Data
Akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
24.01.2020 (piątek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 1 i 2 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
30.01.2020 (czwartek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 3 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
7.02.2020 (piątek) 11:00 – 12:30
Zakres i sposób oceny kryterium 4 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
13.02.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Zakres i sposób oceny kryterium 5 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
20.02.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Zakres i sposób oceny kryterium 6 i 7 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
28.02.2020 (piątek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 8 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
5.03.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Zakres i sposób oceny kryterium 9 i 10 oceny programowej oraz opiniowania wniosków. + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
13.03.2020 (piątek) 11:00 – 13:00