Szkolenia, konsultacje, webinaria

Polska Komisja Akredytacyjna wypełniając swoją misję działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia podejmuje szereg przedsięwzięć, które realizują wyznaczone cele. Jednym z nich jest działalność szkoleniowa i seminaryjna, która w znacznej mierze służy upowszechnianiu informacji o zasadach i trybie ewaluacji jakości kształcenia.

Kontynuowana jest aktywność w obszarze działalności szkoleniowej o charakterze wewnętrznym m.in. poprzez liczne webinaria, z harmonogramem których można zapoznać się na stronie „Poradniki i szkolenia”. Ponadto członkowie, eksperci PKA oraz osoby pełniące funkcję sekretarza zespołu oceniającego na bieżąco-konsultują się z Sekretarzem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, omawiając merytoryczne aspekty działalności PKA.

ilustracja mająca charakter wizualny przedstawiającą szkolenia, konsultacje, webinaria.

Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w tym środowiskiem akademickim. W myśl tego przesłania PKA podejmuje inicjatywy w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi. W obszarze działalności szkoleniowo-seminaryjnej w zeszłym roku wyszliśmy z inicjatywą otwartych seminariów zrealizowanych pod nazwą „Nowy model oceny programowej w szkolnictwie wyższym” Rokrocznie udzielamy również odpowiedzi na dziesiątki pytań sformułowanych przez uczelnie w odniesieniu do procedury oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, praktyka w tym zakresie została wzbogacona o wykorzystywanie nowych narządzi komunikacji. Nowatorskie podejście do prowadzenia szkoleń realizowane przy użyciu platformy internetowej pozwala na uczestnictwo w naszych szkoleniach większej liczbie osób w czasie rzeczywistym, dlatego też zaplanowaliśmy webinarium dla uczelni, o którym można przeczytać w wpisie „Webinarium PKA dla uczelni”.