Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W czasie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania uczelni związanego z wydaniem rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 51a, 198a i 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wobec odpowiednich kategorii uczelni do odwołania zawieszone zostają postępowania w sprawie ocen programowych.

Wznowienie przez Komisję postępowań w sprawie ocen programowych będzie uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po dacie ogłoszenia przez Polską Komisję Akredytacyjną informacji o wznowieniu postępowań w sprawie ocen programowych zostanie opublikowany komunikat o terminach dostarczenia raportów samooceny, raportów nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej oraz stanowisk uczelni w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego.

Jednocześnie informujemy, iż ustawowe terminy na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw rozpoznawanych przez PKA, określone w art. 245 ust. 4 ustawy, nie ulegają zawieszeniu.

Komunikat w wersji PDF