Nabór Ekspertów PKA

Nabór Ekspertów PKA

Szanowni Państwo Rektorzy,

mając na uwadze, iż ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o wskazanie tych spośród nauczycieli akademickich, którzy posiadają uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinach nauki: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji w zakresie administracji, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego.

Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Będę zatem zobowiązany za przekazanie propozycji kandydatów na ekspertów. Uprzejmie proszę, aby osoby, które spełniają powyższe kryteria wypełniły formularze zamieszczone  poniżej (karta informacyjna, oświadczenie), a następnie przesłały dokumenty wraz rekomendacją Rektorów Uczelni na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) do dnia 31 stycznia 2021 r.

Z poważaniem

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Przewodniczący PKA