Posiedzenie Plenarne PKA

W dniu 15 grudnia br. odbyło się Posiedzenie Plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu, oprócz członków VI kadencji powołanych na lata 2020-2023, w spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście: Minister Edukacji i Nauki – dr hab. Przemysław Czarnek, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak oraz Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA – prof. dr hab. Adam Budnikowski.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa, Posiedzenie Plenarne odbyło się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Podczas zdalnego posiedzenia członkowie Komisji podjęli uchwałę w sprawie nowelizacji Statutu PKA oraz zatwierdzili Strategię na lata 2021-2025. Spotkanie umożliwiło także Przewodniczącemu PKA zaprezentowanie sprawozdania z bieżącej działalności Komisji, a Przewodniczącym zespołów działających w ramach dziedzin nauki oraz dziedziny sztuki, zespołu ds. kształcenia nauczycieli, zespołu odwoławczego, zespołu ds. skarg i wniosków przedstawienie głównych wniosków dotyczących prac tychże zespołów.

Uchwalona przez członków PKA Strategia Komisji na lata 2021-2025 została opublikowana na stronie internetowej Komisji, zaś znowelizowany Statut zostanie zamieszczony na stronie Komisji z dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów.