Oświadczenie Przewodniczącego PKA

W sytuacji podjęcia i brutalnego kontynuowania przez Federację Rosyjską agresji wobec Ukrainy i destabilizacją sytuacji w regionie Polska Komisja Akredytacyjna w pełni wspiera podjętą przez Ministra Edukacji i Nauki inicjatywę pomocy ukraińskim studentom.


Komisja w ramach swojej określonej ustawowo działalności będzie uwzględniała wszystkie nowe, związane z istniejącą sytuacją geopolityczną, wyzwania stojące przez szkolnictwem wyższym, a w szczególności będzie popierała działania władz polskich uczelni, które będą mogły się przyczynić do kontynuacji lub rozpoczęcia studiów wyższych na polskich uczelniach przez obywateli Ukrainy. Może się to wiązać z określonymi, rozpoznawanymi indywidualnie przez Komisję, rozstrzygnięciami mającymi na celu wsparcie uczelni w niesieniu pomocy w zakresie kształcenia ukraińskim studentom.


Polska Komisja Akredytacyjna zapewnia także, że będzie dążyła do zapewnienia Ukraińskiej Narodowej Agencji Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego (NAQA) wsparcia w kontynuowaniu jej strategicznych celów, jakimi są rozwijanie kultury zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Pomoc ta będzie udzielana w miarę stabilizowania sytuacji politycznej oraz możliwości rozpoczęcia funkcjonowania uczelni w wolnej i żyjącej w pokojowych warunkach Społeczności Ukrainy.


Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Przewodniczący PKA