Ewaluacja procesu oceny programowej

Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojej działalności przywiązuje szczególną uwagę do partnerskiego dialogu z interesariuszami. Jednym z jego podstawowych elementów jest funkcjonowanie oraz doskonalenie mechanizmu służącego trwałemu i uporządkowanemu pozyskiwaniu przez Komisję informacji zwrotnych. W ramach tych działań m.in. od 2012 roku Komisja zrealizowała wśród uczelni proces ankietyzacji dotyczący każdej oceny programowej, a do 2016 roku również każdej oceny instytucjonalnej.

Doceniając znaczenie i możliwości stwarzane przez nowoczesne formy komunikacji, a także uwzględniając potrzebę dalszego wspierania procesów doskonalenia przez dialog z interesariuszami, Polska Komisja Akredytacyjna zaprojektowała i wdrożyła nową formułę badania służącego ewaluacji procesu przeprowadzania ocen programowych. W Państwa ręce oddajemy opracowanie zawierające szczegółowe informacje dotyczące założeń nowej koncepcji badawczej.