Aktualności

img-news

Kalendarz wizytacji

Marzec

Kwiecień 2021

Maj
1 Kwiecień, 2021

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku rzeźba prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;

2 Kwiecień, 2021

na kierunku rzeźba prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;

Z uwagi na okres świąteczny w dniach 2-5 kwietnia Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

3 Kwiecień, 2021

Z uwagi na okres świąteczny w dniach 2-5 kwietnia Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

4 Kwiecień, 2021

Z uwagi na okres świąteczny w dniach 2-5 kwietnia Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

5 Kwiecień, 2021

Z uwagi na okres świąteczny w dniach 2-5 kwietnia Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

Wydarzenia dla 6 Kwiecień
Brak wydarzeń
7 Kwiecień, 2021

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

8 Kwiecień, 2021

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

9 Kwiecień, 2021

na kierunku ekonomia prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;

na kierunku prawo kanoniczne prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej w Warszawie;

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;

10 Kwiecień, 2021

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;

na kierunku prawo kanoniczne prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej w Warszawie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej w Gnieźnie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

11 Kwiecień, 2021

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej w Gnieźnie;

12 Kwiecień, 2021

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku inżynieria zarządzania prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

13 Kwiecień, 2021

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku fotografia i kreacja przekazu wizualnego prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku nawigacja prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku inżynieria zarządzania prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

14 Kwiecień, 2021

na kierunku fotografia i kreacja przekazu wizualnego prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku nawigacja prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku wiedza o teatrze prowadzonym w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

15 Kwiecień, 2021

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

na kierunku filologia klasyczna prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku zielarstwo prowadzonym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie;

na kierunku wiedza o teatrze prowadzonym w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

na kierunku biologia prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

16 Kwiecień, 2021

na kierunku filologia klasyczna prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku zielarstwo prowadzonym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie;

na kierunku administracja prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Filii w Warszawie;

na kierunku administracja prowadzonym w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Filii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie;

na kierunku biologia prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach;

17 Kwiecień, 2021

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Filii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej w Filii w Wągrowcu;

na kierunku administracja prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Filii w Warszawie;

na kierunku administracja prowadzonym w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie;

18 Kwiecień, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej w Filii w Wągrowcu;

19 Kwiecień, 2021

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;

20 Kwiecień, 2021

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;

21 Kwiecień, 2021

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach;

22 Kwiecień, 2021

na kierunku geografia prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku malarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

23 Kwiecień, 2021

na kierunku geografia prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku malarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu;

na kierunku socjologia prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

24 Kwiecień, 2021

na kierunku socjologia prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu;

25 Kwiecień, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej;

26 Kwiecień, 2021

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie;

na kierunku matematyka prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

27 Kwiecień, 2021

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

na kierunku administracja prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

na kierunku architektura prowadzonym w Sopockiej Szkole Wyższej w Sopocie;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku matematyka prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

28 Kwiecień, 2021

na kierunku architektura prowadzonym w Sopockiej Szkole Wyższej w Sopocie;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku filologia prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku rolnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

na kierunku administracja prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

29 Kwiecień, 2021

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie;

na kierunku chemia kosmetyczna prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku filologia prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku rolnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

30 Kwiecień, 2021

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

Ludzie

Ludzie

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Logo Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies