Aktualności

img-news

Kalendarz wizytacji

Październik

Listopad 2020

Grudzień
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nie
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Wydarzenia dla 1 Listopad
Brak wydarzeń
2 Listopad, 2020

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

3 Listopad, 2020

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;

4 Listopad, 2020

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;

5 Listopad, 2020

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku zootechnika prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach;

na kierunku farmacja prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

6 Listopad, 2020

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Akademii Polonijnej w Częstochowie;

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku zootechnika prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie;

na kierunku prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

7 Listopad, 2020

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie;

na kierunku prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Akademii Polonijnej w Częstochowie;

na kierunku zarządzanie kreatywne prowadzonym w Collegium Da Vinci  w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

8 Listopad, 2020

na kierunku zarządzanie kreatywne prowadzonym w Collegium Da Vinci  w Poznaniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

9 Listopad, 2020

na kierunku papiernictwo i poligrafia prowadzonym na Politechnice Warszawskiej;

10 Listopad, 2020

na kierunku papiernictwo i poligrafia prowadzonym na Politechnice Warszawskiej;

Wydarzenia dla 11 Listopad
Brak wydarzeń
12 Listopad, 2020

na kierunku matematyka stosowana prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

na kierunku psychologia prowadzonym prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

13 Listopad, 2020

na kierunku matematyka stosowana prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

na kierunku psychologia prowadzonym prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

14 Listopad, 2020

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

15 Listopad, 2020

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

16 Listopad, 2020

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

17 Listopad, 2020

na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym w Politechnice Lubelskiej;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;

na kierunku biogospodarka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej;

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;

18 Listopad, 2020

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;

na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym w Politechnice Lubelskiej;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;

na kierunku biogospodarka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;

19 Listopad, 2020

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku administracja prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku socjologia prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

 

na kierunku logistyka prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

20 Listopad, 2020

na kierunku administracja prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku socjologia prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

 

ocena powtórna na kierunku pedagogika prowadzonym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

na kierunku zootechnika prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku administracyjno-ekonomicznym prowadzonym w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

na kierunku logistyka prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

21 Listopad, 2020

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku zootechnika prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku administracyjno-ekonomicznym prowadzonym w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej;

22 Listopad, 2020

na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

23 Listopad, 2020

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu;

24 Listopad, 2020

na kierunku kosmetologia prowadzonym na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku administracja prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu;

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Lubelskiej;

25 Listopad, 2020

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Lubelskiej;

na kierunku kosmetologia prowadzonym na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku administracja prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;

26 Listopad, 2020

na kierunku rolnictwo prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II Białej Podlaskiej;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku socjologia prowadzonym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki;

na kierunku filologia prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk;

na kierunku aktorstwo prowadzonym w Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wydział Aktorski – Filia we Wrocławiu;

27 Listopad, 2020

na kierunku rolnictwo prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II Białej Podlaskiej;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku socjologia prowadzonym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy;

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki;

na kierunku filologia prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk;

na kierunku aktorstwo prowadzonym w Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wydział Aktorski – Filia we Wrocławiu;

28 Listopad, 2020

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie;

29 Listopad, 2020

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie;

30 Listopad, 2020

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;

na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

Ludzie

Ludzie

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Logo Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies