Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
ikona - uczelnia

Aktualności

PKA
ołówki
ołówki
ołówki

Kalendarz wizytacji

Events for 30 październik

na kierunku badania artystyczne prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Filii w Myślenicach;

Events for 31 październik

na kierunku badania artystyczne prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Filii w Myślenicach;

Wydarzenia dla 1 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 2 Listopad
Brak wydarzeń
3 Listopad, 2023

na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne prowadzone w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Warszawskiej w Filii w Płocku;

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu;

4 Listopad, 2023

na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Warszawskiej w Filii w Płocku;

na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne prowadzone w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji w Bielsko-Białej;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej;

5 Listopad, 2023

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji w Bielsko-Białej;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej;

6 Listopad, 2023

na kierunku filologia germańska prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku filologia angielska prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku psychologia prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu;

7 Listopad, 2023

na kierunku filologia germańska prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku filologia angielska prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku psychologia prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu;

na kierunku psychologia prowadzonym w Uniwersytecie SWPS w Warszawie;

na kierunku chemia prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych prowadzonym w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku;

na kierunku architektura prowadzanym w Politechnice Łódzkiej;

8 Listopad, 2023

na kierunku psychologia prowadzonym w Uniwersytecie SWPS w Warszawie;

na kierunku chemia prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych prowadzonym w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku;

na kierunku architektura prowadzanym w Politechnice Łódzkiej;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku matematyka prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

9 Listopad, 2023

na kierunku badania artystyczne prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku matematyka prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

na kierunku inżynieria kwantowa prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej Kielcach;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

10 Listopad, 2023

na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

na kierunku inżynieria kwantowa prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej Kielcach;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

Wydarzenia dla 11 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 12 Listopad
Brak wydarzeń
13 Listopad, 2023

na kierunku filologia rosyjska prowadzona w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania Politechnika Gdańska;

14 Listopad, 2023

na kierunku filologia rosyjska prowadzona w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania Politechnika Gdańska;

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Akademii Łomżyńskiej;

na kierunku logistyka prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

15 Listopad, 2023

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Akademii Łomżyńskiej;

na kierunku logistyka prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

16 Listopad, 2023

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

na kierunku informatyka prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku finanse, audyt, inwestycje prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

17 Listopad, 2023

na kierunku informatyka prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku finanse, audyt, inwestycje prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

na kierunku administracja w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie;

na kierunku pedagogika prowadzanym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej;

18 Listopad, 2023

na kierunku administracja w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie;

na kierunku pedagogika prowadzanym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej;

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Akademii Śląskiej w Katowicach;

19 Listopad, 2023

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

na kierunku mechatronika prowadzonym w Akademii Śląskiej w Katowicach;

20 Listopad, 2023

na kierunku scenografia prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;

na kierunku geologia stosowana prowadzonym w Akademii Górnczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

21 Listopad, 2023

na kierunku scenografia prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;

na kierunku geologia stosowana prowadzonym w Akademii Górnczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

22 Listopad, 2023

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunki design prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku germanistyka prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

23 Listopad, 2023

na kierunki design prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku germanistyka prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku metaloznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Mazowieckiej w Płocku;

na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

24 Listopad, 2023

na kierunku teologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku metaloznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Mazowieckiej w Płocku;

na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;

na kierunku ekonomia prowadzonym Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej;

na kierunku logistyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie;

25 Listopad, 2023

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;

na kierunku ekonomia prowadzonym Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej;

na kierunku logistyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu;

na kierunku administracja prowadzonym w Akademii Finansów i i Biznesu Vistula w Filii w Pułtusku;

26 Listopad, 2023

na kierunku administracja prowadzonym w Akademii Finansów i i Biznesu Vistula w Filii w Pułtusku;

27 Listopad, 2023

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;

28 Listopad, 2023

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;

Wydarzenia dla 29 Listopad
Brak wydarzeń
30 Listopad, 2023

na kierunku psychologia prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski;

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku socjologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

Events for 1 Grudzień

na kierunku psychologia prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski;

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku socjologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Uniwersyteckie Radomskim im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Events for 2 Grudzień

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Uniwersyteckie Radomskim im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Filii w Myślenicach;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu;

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education