Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
ikona - uczelnia

Aktualności

Gala 20-lecia PKA_zdjecia_internet-397
ołówki

Kalendarz wizytacji

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nie
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Wydarzenia dla 1 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 2 Listopad
Brak wydarzeń
3 Listopad, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku telekomunikacja prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Kujawskiej Wyższej Szkole we Włocławku;

na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie;

na kierunku transport prowadzonym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

4 Listopad, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku telekomunikacja prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Kujawskiej Wyższej Szkole we Włocławku;

na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku psychologia prowadzonym w Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Filii w Rzeszowie;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żorach;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie;

5 Listopad, 2022

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żorach;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku dietetyka prowadzonym w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie;

na kierunku psychologia prowadzonym w Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Filii w Rzeszowie;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;

6 Listopad, 2022

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;

7 Listopad, 2022

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

 

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

8 Listopad, 2022

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

 

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku dialog i doradztwo społeczne prowadzonym w Uniwersytecie im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku historia przestrzeni publicznej prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

na kierunku logistyka prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;

na kierunku informatyka stosowana prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku architektura prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

9 Listopad, 2022

na kierunku dialog i doradztwo społeczne prowadzonym w Uniwersytecie im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku historia przestrzeni publicznej prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

na kierunku logistyka prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;

na kierunku informatyka stosowana prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku architektura prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

Wydarzenia dla 10 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 11 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 12 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 13 Listopad
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 14 Listopad
Brak wydarzeń
15 Listopad, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Akademii Zamojskiej w Zamościu;

na kierunku rosjoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

16 Listopad, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Akademii Zamojskiej w Zamościu;

na kierunku rosjoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku zootechnika prowadzonym w Politechnice Bydgoskiej;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

17 Listopad, 2022

na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku zootechnika prowadzonym w Politechnice Bydgoskiej;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym na Politechnice Opolskiej;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Katowicach;

18 Listopad, 2022

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym na Politechnice Opolskiej;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Katowicach;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warsawie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

19 Listopad, 2022

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warsawie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie;

na kierunku psychoprofilaktyka prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

20 Listopad, 2022

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

21 Listopad, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Krakowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze;

na kierunku grafika prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;

na kierunku ogrodnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

22 Listopad, 2022

na kierunku filologia prowadzonym w Krakowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze;

na kierunku grafika prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;

na kierunku ogrodnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie;

23 Listopad, 2022

na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym in. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

24 Listopad, 2022

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym in. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

na kierunku familiologia prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

25 Listopad, 2022

na kierunku familiologia prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku architektura prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej;

na kierunku prawo prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Krakowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie;

na kierunku psychologia prowadzonym w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Filia we Wrocławiu;

26 Listopad, 2022

na kierunku architektura prowadzonym w Politechnice Rzeszowskiej;

na kierunku prawo prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Krakowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie;

na kierunku psychologia prowadzonym w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Filia we Wrocławiu;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Filii w Opolu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu  w Warszawie;

27 Listopad, 2022

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Filii w Opolu;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu  w Warszawie;

28 Listopad, 2022

na kierunku reżyseria prowadzonym w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stefana Wyspiańskiego w Krakowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;

29 Listopad, 2022

na kierunku reżyseria prowadzonym w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stefana Wyspiańskiego w Krakowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

30 Listopad, 2022

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w filii w Szczecinie;

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

Events for 1 Grudzień

na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w filii w Szczecinie;

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies