IVth Quality Forum.

The State Accreditation Committee in cooperation with Business Centre Club organizes IVth Quality Forum (08.04.2009) dedicated to role of representatives of employers in the quality assurance process. The aim of the meeting is to discuss significance and roles of representatives of employmers in the process of education, assessment and quality assurance of education. The discussion should allow … Czytaj dalejIVth Quality Forum.

IV Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna wspólnie z Business Centre Club organizuje w dniu 8 kwietnia 2009r. IV Forum Jakości poświęcone roli pracodawców w procesie zapewnienia jakości i oceny wyższego wykształcenia. Celem seminarium jest przedyskutowanie znaczenia i roli pracodawców w procesie kształcenia, jego oceny oraz zapewniania jakości. Seminarium powinno ułatwić zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań oraz docelowych form współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, która sprzyjać będzie wysokiej jakości kształcenia zorientowanego … Czytaj dalejIV Forum Jakości

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Sygn. akt I OSK 1177/06 rozstrzygnął, iż “Komisja nie jest, ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet organem państwowym, nie ma więc publicznoprawnego statusu. (…) Postępowanie uchwałodawcze, pomimo podobieństwa, nie jest postępowaniem administracyjnym, będąc zaś stroną tego postępowania uczelnia nie jest stroną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (…) Z kolei okoliczność, … Czytaj dalejOrzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.