Baza orzecznictwa PKA

W dniu 30 stycznia 2020 r. decyzją Przewodniczącego PKA powołany został zespół pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, odpowiedzialny za  prowadzenie Bazy orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członkami Zespołu są: Pan Tomasz Kocoł, Pani Wioletta Marszelewska, Pani Małgorzata Piechowicz oraz Pani Edyta Lasota-Bełżek.

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te, po konsultacjach i przyjęciu przez Prezydium Komisji, mają służyć ujednoliceniu poglądów członków i ekspertów Komisji w kwestiach rozumienia prawa w przypadkach powodujących duże rozbieżności interpretacyjne. 

Przyjęte stanowiska zostały opublikowane poniżej. 


Stanowiska interpretacyjne