Baza orzecznictwa PKA

Szanowni Państwo,

w dniu 30 stycznia 2020 r. został powołany zespół pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, odpowiedzialny za  prowadzenie Bazy orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te, po konsultacjach i przyjęciu przez Prezydium Komisji, mają służyć ujednoliceniu poglądów członków i ekspertów Komisji w kwestiach rozumienia prawa w przypadkach powodujących duże rozbieżności interpretacyjne. Należy jednak podkreślić, że członkowie i eksperci PKA przy dokonywaniu oceny lub formułowaniu opinii powinni mieć na względzie w każdym indywidualnym przypadku przede wszystkim zapewnienie jakości kształcenia i możliwość osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się, a także respektować autonomię uczelni w zakresie opracowania koncepcji kształcenia. 

Przyjęte stanowiska są dostępne w niniejszej zakładce. Tu też będą zamieszczane projekty nowych stanowisk do konsultacji środowiskowej. 

Przewodniczący PKA

Krzysztof Diks

 

Skład Zespołu ds. orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

    1. Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
    2. Członkowie: Tomasz Kocoł, Wioletta Marszelewska, Małgorzata Piechowicz, Edyta Lasota-Bełżek