Biuro PKA

Dyrektor Biura PKA

Izabela Kwiatkowska–Sujka

Sekretariat

Anna Trojak–Żurawska

tel. 22 622-07-18
tel. 22 563-17-44

e-mail: pka@pka.edu.pl

Oceny programowe i opiniowanie wniosków

Małgorzata Piechowicz

Koordynator ds. ocen programowych

tel. 22 563-17-43

Wioletta Marszelewska

Koordynator ds. opiniowania wniosków

tel. 22 563-17-48

Sekretarze Zespołów

Katarzyna Nowak

Zespół nauk humanistycznych
Zespół sztuki

tel. 22 563-17-50

Dorota Kolano

Zespół nauk humanistycznych
Zespół sztuki

tel. 22 563-17-46

Artur Gawryszewski

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

tel. 22 563-17-49

Łukasz Łukomski

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

tel. 22 563-17-59

Agnieszka Kozera

Zespół nauk technicznych

tel. 22 563-17-79

Michał Machura

Zespół nauk technicznych

tel. 22 563-17-80

Jakub Kozieł

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

tel. 22 563-17-66

Agnieszka Socha–Woźniak

Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Zespół nauk ścisłych

tel. 22 563-17-57

Hanna Chrobak–Marszał

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych

tel. 22 563-17-60

Edyta Lasota–Bełżek

Zespół odwoławczy
Zespół ds. Etyki
Zespół ds. Skarg i Wniosków

tel. 22 563-17-65

Analiza, Badania, Szkolenia / Komunikacja i Współpraca z Otoczeniem

Grzegorz Kołodziej

Koordynator

tel. 22 563-17-63

Karolina Martyniak

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej, analizy i szkoleń

Sekretarz Zespołu ds. kształcenia nauczycieli

tel. 22 563-17-71

Natalia Nyt

Specjalista ds. komunikacji

Sekretarz Zespołu ds. kształcenia nauczycieli

tel. 22 563-17-55

Księgowość

Jolanta Janas

Główna Księgowa

tel. 22 563-17-68

Mirosława Kurowska

Samodzielna Księgowa

tel. 22 563-17-62

Beata Sejdak

Samodzielna Księgowa

Kadry

tel. 22 563-17-58

Teresa Kołodziejczyk–Kryszyłowicz

Samodzielna Księgowa

tel. 22 563-17-62

Inspektor ochrony danych PKA

Anna Mrozowska

iod@pka.edu.pl

Osoby współpracujące z Biurem PKA

Tomasz Kocoł

Radca Prawny PKA

tel. 22 563-17-44
e-mail: pka@pka.edu.pl

Maciej Chojecki

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

tel. 22 563-17-44
e-mail: pka@pka.edu.pl

Dariusz Kwiatkowski

Archiwum PKA

e-mail: archiwum@pka.edu.pl