Jubileusz 20-lecia PKA

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna obchodzi 20-lecie swojej działalności. Komisja została powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. jako niezależne gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia w szkołach wyższych i z chwilą utworzenia objęła działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce. Etapy rozwoju Komisji wyznaczały kolejne nowelizacje przepisów prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce, nieodłącznie związane z procesem bolońskim i ustanowionym w jego ramach … Czytaj dalej

Ewaluacja procesu oceny programowej

Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojej działalności przywiązuje szczególną uwagę do partnerskiego dialogu z interesariuszami. Jednym z jego podstawowych elementów jest funkcjonowanie oraz doskonalenie mechanizmu służącego trwałemu i uporządkowanemu pozyskiwaniu przez Komisję informacji zwrotnych. W ramach tych działań m.in. od 2012 roku Komisja zrealizowała wśród uczelni proces ankietyzacji dotyczący każdej oceny programowej, a do 2016 roku również każdej oceny instytucjonalnej. Doceniając znaczenie i możliwości stwarzane przez nowoczesne formy komunikacji, … Czytaj dalej

Nowelizacja Statutu PKA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 29 marca br. weszła w życie uchwała nr 1/2022 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały PKA nr 4/2028 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jednocześnie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, w ramach uprawnienia wynikającego z art. 256 ust. 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym … Czytaj dalej

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 19 Statutu PKA, z dniem 4 marca 2022 r. powołał Radę Programową PKA w następującym składzie: dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA, Przewodnicząca Rady Programowej Członkowie: prof. dr hab. Dariusz Dolański Kamil Lebnicki Dominik Postaremczak dr hab. Mieczysław Socha dr hab. Magdalena Zioło Izabela Kwiatkowska-Sujka Sekretarzem … Czytaj dalej