Powołanie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ołówki na żółtym tle

W dniu 8 września 2021 r., działając na podstawie § 8 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pan prof. dr hab. Stanisław Wrzosek powołał Radę Konsultacyjną PKA w następującym składzie: prof. dr hab. Adam Budnikowski – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Członkowie: prof. dr hab. Jan Głuchowski, Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP), prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, Dominik … Czytaj dalejPowołanie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  W dniu 23 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Ministrem Edukacji i Nauki – dr. hab. Przemysławem Czarnkiem. Z ramienia PKA w rozmowach wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA, dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA oraz Izabela Kwiatkowska-Sujka – Dyrektor Biura PKA. Spotkanie służyło omówieniu bieżącej pracy Komisji oraz wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją, realizacją … Czytaj dalejWizyta Ministra Edukacji i Nauki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Spotkanie PKA – KRZaSP

ołówki na żółtym tle

W dniu 25 marca br. z odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z przedstawicielami Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pana Profesora Krzysztof Diksa służyło wzajemnej wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia oraz zapewnianiem jego jakości w czasach COVID-19. W trakcie spotkania Pan Profesor Krzysztof Diks omówił działalność PKA w ostatnim okresie, w szczególności poruszając tematykę:  1) ocen … Czytaj dalejSpotkanie PKA – KRZaSP