Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zdalnej oceny programowej

ołówki na żółtym tle

Z przyjemnością przekazujemy Państwu pierwsze wydanie zbioru często zadawanych pytań  tzw. FAQ, dotyczącego oceny programowej przeprowadzanej przez PKA w formie zdalnej. Podstawę niniejszego opracowania stanowią pytania, które zostały sformułowane przez uczestników webinarium PKA dla uczelni zrealizowanego w dniu 7 października 2020 roku, w którym wzięło udział aż 650 uczestników. Dziękujemy Państwu za pytania przekazane zarówno za pośrednictwem czatu w trakcie wydarzenia, jak i za pośrednictwem kwestionariusza ankiety … Czytaj dalejOdpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zdalnej oceny programowej

Harmonogram działań o charakterze szkoleniowym

ołówki na żółtym tle

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań, w związku z wdrażaniem planu rozwoju narzędzi pracy zdalnej oraz zdalnej oceny programowej, Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w okresie od sierpnia do października br. szereg szkoleń głównie w formie webinariów, ale również o charakterze warsztatowym dedykowanych dla członków, ekspertów, osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego, uczelni oraz pracowników Biura PKA. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem działań działań o charakterze szkoleniowym – link. … Czytaj dalejHarmonogram działań o charakterze szkoleniowym

Baza orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ołówki na żółtym tle

Szanowni Państwo, w dniu 30 stycznia 2020 r. został powołany zespół pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, odpowiedzialny za  prowadzenie Bazy orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te, po konsultacjach i przyjęciu przez Prezydium Komisji, mają … Czytaj dalejBaza orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szkolenia, ewaluacja, konsultacje – webinaria PKA!

Grafika przedstawiająca wizualizacje nowej strony internetowej na laptopie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła przed Polską Komisją Akredytacyjną szereg zadań, wśród których szczególną uwagę wypada zwrócić na jedno z nich, niewymienione w poprzedniej wersji ustawy: prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia. Komisja wywiązuje się ze wspomnianych wyżej zobowiązań, prowadząc systemową działalność szkoleniową, realizowaną na podstawie koncepcji, która przewiduje zarówno szkolenia wewnętrzne (w tym spotkania … Czytaj dalejSzkolenia, ewaluacja, konsultacje – webinaria PKA!

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Rektorów

ołówki na żółtym tle

 W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-Cov-2 Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) oraz uczelni i będzie na bieżąco reagować na rozwój zdarzeń. Informujemy, że do członków, ekspertów i sekretarzy zespołów oceniających PKA został skierowany komunikat, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się pod niniejszym linkiem.  W przypadku wystąpienia sytuacji, które zdaniem władz uczelni uniemożliwiałyby przeprowadzenie uprzednio zaplanowanej oceny programowej … Czytaj dalejKomunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Rektorów

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla członków, ekspertów i sekretarzy

ołówki na żółtym tle

 W dniu 8 marca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).  Ustawa określa w szczególności:  1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania … Czytaj dalejKomunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla członków, ekspertów i sekretarzy