Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 19 Statutu PKA, z dniem 4 marca 2022 r. powołał Radę Programową PKA w następującym składzie: dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA, Przewodnicząca Rady Programowej Członkowie: prof. dr hab. Dariusz Dolański Kamil Lebnicki Dominik Postaremczak dr hab. Mieczysław Socha dr hab. Magdalena Zioło Izabela Kwiatkowska-Sujka Sekretarzem … Czytaj dalej

Oświadczenie Przewodniczącego PKA

W sytuacji podjęcia i brutalnego kontynuowania przez Federację Rosyjską agresji wobec Ukrainy i destabilizacją sytuacji w regionie Polska Komisja Akredytacyjna w pełni wspiera podjętą przez Ministra Edukacji i Nauki inicjatywę pomocy ukraińskim studentom. Komisja w ramach swojej określonej ustawowo działalności będzie uwzględniała wszystkie nowe, związane z istniejącą sytuacją geopolityczną, wyzwania stojące przez szkolnictwem wyższym, a w szczególności będzie popierała działania władz polskich uczelni, które … Czytaj dalej

Oświadczenie Prezydium PKA

ołówki na żółtym tle

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2022 r. wyraziło głębokie poruszenie dramatyczną sytuacją na Ukrainie. Członkowie Prezydium Komisji w pełni solidaryzują się z narodem ukraińskim, a w szczególności z całą społecznością akademicką. Jako  niezależna instytucja działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym trudnym momencie, kierujemy przede wszystkim wyrazy solidarności do naszych Koleżanek i Kolegów z partnerskiej agencji akredytacyjnej NAQA, jednocześnie oferując wsparcie działań … Czytaj dalej

Posiedzenie Plenarne PKA

W dniu 15 grudnia br. odbyło się Posiedzenie Plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu, oprócz członków VI kadencji powołanych na lata 2020-2023, w spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście: Minister Edukacji i Nauki – dr hab. Przemysław Czarnek, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak oraz Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA – prof. dr hab. Adam Budnikowski. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące zasady … Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rada Konsultacyjna została powołana przez Przewodniczącego PKA i pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Komisji. Podczas inauguracyjnego posiedzenia prof. dr hab. Adam Budnikowski odebrał akt powołania na Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej z rąk Przewodniczącego PKA – prof. dra hab. Stanisława Wrzoska. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa wynikające … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

do obsługi prac zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 31 grudnia 2021 r .

Otwarte konsultacje projektu zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekt zmian do Statutu wraz z załącznikami.  Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektu. Prosimy, aby je kierować za pośrednictwem poczty na następujący adres: grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku, podając „statut” jako temat korespondencji. Pobierz projekt zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ustanowienie Forum V4QA

7 października 2021 r. w Budapeszcie agencje zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym z czterech krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej podpisały Memorandum ustanawiające Wyszehradzkie Forum Zapewnienia Jakości (Forum V4QA). Forum zostało powołane przez węgierską MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), Polską Komisję Akredytacyjną, czeską NAB (Národní akreditační úřad pro vysoké školstvi) i słowacką SAAVS (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo). Celem … Czytaj dalej