Posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rada Konsultacyjna została powołana przez Przewodniczącego PKA i pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Komisji. Podczas inauguracyjnego posiedzenia prof. dr hab. Adam Budnikowski odebrał akt powołania na Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej z rąk Przewodniczącego PKA – prof. dra hab. Stanisława Wrzoska. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa wynikające … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

do obsługi prac zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 31 grudnia 2021 r .

Otwarte konsultacje projektu zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekt zmian do Statutu wraz z załącznikami.  Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektu. Prosimy, aby je kierować za pośrednictwem poczty na następujący adres: grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku, podając „statut” jako temat korespondencji. Pobierz projekt zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ustanowienie Forum V4QA

7 października 2021 r. w Budapeszcie agencje zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym z czterech krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej podpisały Memorandum ustanawiające Wyszehradzkie Forum Zapewnienia Jakości (Forum V4QA). Forum zostało powołane przez węgierską MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), Polską Komisję Akredytacyjną, czeską NAB (Národní akreditační úřad pro vysoké školstvi) i słowacką SAAVS (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo). Celem … Czytaj dalej

Powołanie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ołówki na żółtym tle

W dniu 8 września 2021 r., działając na podstawie § 8 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pan prof. dr hab. Stanisław Wrzosek powołał Radę Konsultacyjną PKA w następującym składzie: prof. dr hab. Adam Budnikowski – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Członkowie: prof. dr hab. Jan Głuchowski, Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, Dominik … Czytaj dalej

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  W dniu 23 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Ministrem Edukacji i Nauki – dr. hab. Przemysławem Czarnkiem. Z ramienia PKA w rozmowach wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA, dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA oraz Izabela Kwiatkowska-Sujka – Dyrektor Biura PKA. Spotkanie służyło omówieniu bieżącej pracy Komisji oraz wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją, realizacją … Czytaj dalej