Poradniki i szkolenia

Harmonogram Szkoleń dla członków i ekspertów PKA

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w I kwartale 2020 r. szereg szkoleń w formie webinariów dedykowanych dla członków i ekspertów PKA. Przedmiotem szkoleń będą akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym, a także zakres i sposób oceny dokonywanej w ramach poszczególnych kryteriów stosowanych przez Komisję. Główną osobą prowadzącą szkolenia będzie Pani dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA.

Tematyka
Forma
Data
Akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
24.01.2020 (piątek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 1 i 2 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
30.01.2020 (czwartek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 3 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
7.02.2020 (piątek) 11:00 – 12:30
Zakres i sposób oceny kryterium 4 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
13.02.2020 (czwartek) 12:15 – 13:45
Zakres i sposób oceny kryterium 5 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
20.02.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Harmonogram wizytacji oraz zakres i sposób oceny kryterium 6 i 7 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
28.02.2020 (piątek) 11:00 – 14:00
Zakres i sposób oceny kryterium 8 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
5.03.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Zasady postępowania w trakcie oceny programowej. W związku ze zmianami w harmonogramie przeprowadzania wizytacji. dla uczelni, ekspertów studentów i pracodawców.
Webinarium
5.03.2020 (czwartek) 13:00 – 14:30
Zakres i sposób oceny kryterium 9 i 10 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
19.03.2020 (czwartek) 11:00 – 13:00
28 marca 2019 r.
28 marca 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia (II tura). Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

6-7 kwietnia 2019 r.
6-7 kwietnia 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia.

7 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.

szkolenie zrealizowane dla ekspertów z grona nauczycieli akademickich,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

29 maja 2019 r.
29 maja 2019 r.

szkolenie dla członków i ekspertów PKA,

przeprowadzone w całości przy użyciu platformy internetowej. Szkolenie dotyczyło w szczególności zakresu i sposobu oceny dwóch kryteriów oceny programowej, tj. kryterium 9 (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach) oraz kryterium 10 (polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów oceny programowej).

12 września 2019 r.
12 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona pracodawców,

20 września 2019 r.
20 września 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

26 września 2019 r.
26 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów

Szkolenia, które odbyły się w dniach 12, 20 i 26 września br. pozwoliły na wymianę pierwszych doświadczeń związanych z wdrażaniem i realizacją nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Szkolenia stworzyły więc możliwość nie tylko pozyskania wiedzy, określonych umiejętności, ale także podjęcia dyskusji i rozwiania ewentualnych wątpliwości w celu doskonalenia pracy zespołów oceniających.

27-29 września 2019 r.
27-29 września 2019 r.

szkolenie dla kandydatów na ekspertów z grona studentów,

skupione na kryteriach oceny programowej, kryteriach opiniowania wniosków o utworzenie studiów,
a także praktycznych aspektach pracy eksperta.