Poradniki i szkolenia

Harmonogram Szkoleń dla członków i ekspertów PKA

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w I kwartale 2020 r. szereg szkoleń w formie webinariów dedykowanych dla członków i ekspertów PKA. Przedmiotem szkoleń będą akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym, a także zakres i sposób oceny dokonywanej w ramach poszczególnych kryteriów stosowanych przez Komisję. Główną osobą prowadzącą szkolenia będzie Pani dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA.

Tematyka
Forma
Data
Akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
24.01.2020 (piątek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 1 i 2 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
30.01.2020 (czwartek) 11:00 – 13:00
Zakres i sposób oceny kryterium 3 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
7.02.2020 (piątek) 11:00 – 12:30
Zakres i sposób oceny kryterium 4 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
13.02.2020 (czwartek) 12:15 – 13:45
Zakres i sposób oceny kryterium 5 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
20.02.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Harmonogram wizytacji oraz zakres i sposób oceny kryterium 6 i 7 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
28.02.2020 (piątek) 11:00 – 14:00
Zakres i sposób oceny kryterium 8 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
5.03.2020 (czwartek) 11:00 – 12:30
Zasady postępowania w trakcie oceny programowej. W związku ze zmianami w harmonogramie przeprowadzania wizytacji. Dla uczelni, ekspertów studentów i pracodawców.
Webinarium
5.03.2020 (czwartek) 13:00 – 14:30
Zakres i sposób oceny kryterium 9 i 10 oceny programowej oraz opiniowania wniosków + odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników do 3 dni przed szkoleniem
Webinarium
19.03.2020 (czwartek) 11:00 – 13:00
Szkolenie poświęcone ocenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (skierowane do członków i ekspertów PKA oraz sekretarzy zespołów oceniających)
Webinarium
10.09.2020 (czwartek) 11:00 - 12:30
Szkolenie dotyczące aspektów technicznych narzędzi, które będą wykorzystywane w zdalnej procedurze oceny programowej (skierowane do sekretarzy zespołów oceniających PKA)
Webinarium
11.09.2020 (piątek) 11:00 - 12:00
Szkolenie on-line połączone z warsztatami, dotyczące narzędzi pracy zdalnej (sekretarze zespołów oceniających PKA)
Webinarium
Grupa I - 15.09.2020 (wtorek) 14:00, Grupa II - 16.09.2020 (środa) 13:00
Omówienie procedury zdalnej oceny programowej - szkolenie dla członków i ekspertów PKA oraz sekretarzy zespołów oceniających
Webinarium
18.09.2020 (piątek) 11:00 - 12:30
Webinarium poświęcone rozwojowi narzędzi pracy zdalnej w Komisji, w zakresie zmian technicznych organizacji pracy i posiedzeń Prezydium PKA oraz Zespołów. Grupa odbiorców: Członkowie PKA, sekretarze zespołów dziedzinowych, zespołu ds. kształcenia nauczycieli, zespołu odwoławczego, osoby uczestniczące z ramienia Biura PKA w posiedzeniach Prezydium Komisji
Webinarium
21.09.2020 (poniedziałek) 11:00 - 12:00
Opiniowanie wniosków o pozwolenia na utworzenie studiów. Szkolenie skierowane do członków i ekspertów PKA oraz sekretarzy zespołów oceniających
Webinarium
24.09.2020 (czwartek) 14:00 - 15:30
Szkolenie dla uczelni poświęcone omówieniu procedury zdalnej oceny programowej
Webinarium
7.10.2020 (środa) 11:00 - 12:30
Procedura zdalnej oceny programowej (szkolenie skierowane do członków i ekspertów PKA oraz sekretarzy zespołów oceniających)
Webinarium Q&A
7.10.2020 (środa) 13:00 - 14:30
28 marca 2019 r.
28 marca 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia (II tura). Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

6-7 kwietnia 2019 r.
6-7 kwietnia 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia.

7 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.

szkolenie zrealizowane dla ekspertów z grona nauczycieli akademickich,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

29 maja 2019 r.
29 maja 2019 r.

szkolenie dla członków i ekspertów PKA,

przeprowadzone w całości przy użyciu platformy internetowej. Szkolenie dotyczyło w szczególności zakresu i sposobu oceny dwóch kryteriów oceny programowej, tj. kryterium 9 (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach) oraz kryterium 10 (polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów oceny programowej).

12 września 2019 r.
12 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona pracodawców,

20 września 2019 r.
20 września 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

26 września 2019 r.
26 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów

Szkolenia, które odbyły się w dniach 12, 20 i 26 września br. pozwoliły na wymianę pierwszych doświadczeń związanych z wdrażaniem i realizacją nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Szkolenia stworzyły więc możliwość nie tylko pozyskania wiedzy, określonych umiejętności, ale także podjęcia dyskusji i rozwiania ewentualnych wątpliwości w celu doskonalenia pracy zespołów oceniających.

27-29 września 2019 r.
27-29 września 2019 r.

szkolenie dla kandydatów na ekspertów z grona studentów,

skupione na kryteriach oceny programowej, kryteriach opiniowania wniosków o utworzenie studiów,
a także praktycznych aspektach pracy eksperta.